4 Eylül / 4 September
Cezayir, 1. Oda / Cezayir, Room 1
11.30 – 13.30
…o sırada karada: halkların dalgaları / ...meanwhile, on the land: waves of peopleKatılımcılar / Participants : Deniz Gül, Pelin Tan, Hera Büyüktaşçıyan, Haig Aivazian, Artıkişler Kolektifi, Vernon Ah Kee, Aslı Çavuşoğlu, Ayreen Anastas, Rene Gabri, Halil Altındere, Carolyn Christov-Bakargiev,