İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1987 yılından bu yana, farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmayı amaçlayan İstanbul Bienali'ni düzenliyor. İKSV'nin şimdiye dek düzenlemiş olduğu on bir bienal, her iki yılda bir güncel sanatın yeni eğilimlerini bir araya getirerek izleyiciye sunarken, yurtiçi ve yurtdışındaki sanat çevreleri, sanatçı, küratör ve eleştirmenler arasında uluslar arası bir kültür ağının kurulmasına olanak sağladı.

Venedik, Sao Paulo, Sydney bienalleri gibi benzerleri arasında bugün en prestijlilerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Bienali, ulusal temsil modeli yerine, sanatçıların yapıtları aracılığıyla birbirleri ve izleyici ile diyaloğunu sağlayan bir sergi modelini tercih ediyor. Uluslar arası bir danışma kurulu aracılığı ile belirlenen bienal küratörü, geliştirdiği kavramsal çerçeveye uygun olarak çeşitli sanatçı ve projeleri sergiye davet ediyor.

Bugün ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyada düzenlenen en geniş çaplı uluslar arası sanat sergisi olma özelliği taşıyan İstanbul Bienali, sadece Türkiye'den değil birçok farklı ülkeden güncel sanatçının uluslar arası alanda tanınmaları ve çeşitli etkinliklere davet edilmeleri konusunda önemli bir rol oynuyor.

Bienal kapsamındaki sergiler ve sergi kapsamında düzenlenen, eşzamanlı çeviri düzeninde uygulanan panel, konferans ve atölye çalışmaları sayesinde, hem genel izleyiciye hem de sanat öğrencilerine dünyadaki sanatsal gelişmeleri ve güncel tartışmaları izleme ve bu yolla tamamlayıcı bir eğitim olanağı da sunuluyor.

1987 ve 1989 yıllarında Beral Madra genel koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ilk iki bienalden sonra, 1992 yılında Vasıf Kortun'un yönettiği İstanbul Bienali için İKSV, 1994 yılından itibaren tek küratörlü sisteme geçme kararı aldı. 1995'te René Block, 1997'de Rosa Martínez, 1999'da Paolo Colombo, 2001'de Yuko Hasegawa, 2003'te Dan Cameron, 2005'te Charles Esche ve Vasıf Kortun, 2007'de Hou Hanru, 2009'da küratör kolektifi What, How & for Whom / WHW (Ne, Nasıl ve Kimin İçin), 2011'de Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann, ve 2013'te Fulya Erdemci küratörlüğünde düzenlenen İstanbul Bienali, 2015 yılında Carolyn-Christov-Bakargiev tarafından şekillendiriliyor.

• 1987 "Geleneksel Yapılarda Çağdaş Sanat"
Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

• 1989 "Geleneksel Çevrede Çağdaş Sanat"
Genel Koordinatör: Beral Madra (Türkiye)

• 1992 "Kültürel Farklılık"
Yönetici: Vasıf Kortun (Türkiye)

• 1995 "ORIENT-ATION - Paradoksal Bir Dünyada Sanatın Görünümü"
Küratör: René Block (Almanya)

• 1997 "Yaşam, Güzellik, Çeviriler / Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üzerine"
Küratör: Rosa Martinez (İspanya)

• 1999 "Tutku ve Dalga"
Küratör: Paolo Colombo (İtalya)

• 2001 "Egokaç - Gelecek Oluşum için Egodan Kaçış"
Küratör: Yuko Hasegawa (Japonya)

• 2003 "Şiirsel Adalet"
Küratör: Dan Cameron (ABD)

• 2005 "İstanbul"
Küratör: Charles Esche (İngiltere) ve Vasıf Kortun (Türkiye)

• 2007 "İmkânsız Değil, Üstelik Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik"
Küratör: Hou Hanru (Çin/Fransa)

• 2009 "İnsan Neyle Yaşar?"
Küratör: What, How & for Whom / WHW (Hırvatistan)

• 2011 "İsimsiz (12. İstanbul Bienali)"
Küratör: Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann (Brezilya - Almanya/ABD)

• 2013 "Anne, ben barbar mıyım?"
Küratör: Fulya Erdemci (Türkiye/Hollanda)


The İstanbul Foundation for Culture and Arts has been organising the Istanbul Biennial since 1987. The Biennial aims to create a meeting point in İstanbul in the field of visual arts between artists from diverse cultures and the audience. The eleven biennials İKSV has organised up to now have enabled the formation of an international cultural network between local and international art circles, artists, curators and art critics by bringing together new trends in contemporary art every two years.

Considered as one of the most prestigious biennials alongside Venice, Sao Paolo and Sydney, the İstanbul Biennial prefers an exhibition model which enables a dialogue between artists and the audience through the work of the artists instead of a national representation model. The curator, appointed by an international advisory board, develops a conceptual framework according to which a variety of artists and projects are invited to the exhibition.

The most comprehensive international art exhibition organised both in Turkey and throughout the geographical sphere we are in, the İstanbul Biennial plays an important role in the promotion of contemporary artists not only from Turkey but from a number of different countries in the international arena.

The opportunity to follow developments and discussions in the art world, and therefore a complimentary educational program is provided both for students and viewers of art through the exhibitions and simultaneously translated panel discussions, conferences and workshops organised within the scope of the exhibitions.

After the first two biennials realised under the general coordination of Beral Madra in 1987 and 1989, İKSV decided to adapt a single curator system following the İstanbul Biennial directed by Vasıf Kortun in 1992. The Biennial was organised under the curatorship of René Block in 1995, Rosa Martínez in 1997, Paolo Colombo in 1999, Yuko Hasegawa in 2001, Dan Cameron in 2003, Charles Esche and Vasıf Kortun in 2005, Hou Hanru in 2007; curators' collective What, How & for Whom / WHW in 2009, Adriano Pedrosa and Jens Hoffmann in 2011, and is being drafted by Carolyn Christov-Bakargiev in 2015.

• 1987 "Contemporary Art in Traditional Spaces"
General Coordinator: Beral Madra

• 1989 "Contemporary Art in Traditional Spaces"
General Coordinator: Beral Madra

• 1992 "Production of Cultural Difference"
Director: Vasıf Kortun

• 1995 "Orient-ation - The Image of Art in a Paradoxical World"
Curator: René Block

• 1997 "On Life, Beauty, Translations and Other Difficulties"
Curator: Rosa Martinez

• 1999 "The Passion and the Wave"
Curator: Paolo Colombo

• 2001 "Egofugal - Fugue from Ego for the Next Emergence"
Curator: Yuko Hasegawa

• 2003 "Poetic Justice"
Curator: Dan Cameron

• 2005 "İstanbul"
Curators: Charles Esche and Vasıf Kortun

• 2007 "Not Only Possible, But Also Necessary: Optimism in the Age of Global War"
Curator: Hou Hanru

• 2009 "What Keeps Mankind Alive?"
Curator: What, How & for Whom / WHW

• 2011 "Untitled (12th Istanbul Biennial)"
Curators: Adriano Pedrosa and Jens Hoffmann

• 2013 "Mom, am I barbarian?"
Curator: Fulya Erdemci