Vernon Ah Kee (d. 1967, Innisfail, Queensland) Brisbane’de yaşayan ve çalışan bir sanatçı. İşleri, güncel Avustralya kültürünün, özellikle Aborjin olan ve olmayan topluluklar ve kültürler arasında kurulan karşıtlıkların bir eleştirisi niteliğinde. Kullandığı çalışma yöntemleri arasında video, üç boyutlu yerleştirmeler, fotoğraf, dijital tasarım, resim, baskı ve çizim yer alıyor. Aynı zamanda Brisbane’de yerleşik proppaNOW sanatçı kolektifinin de kurucu üyelerinden biri. Yakın zamanda gerçekleştirdiği kişisel sergileri arasında Tall Man [Uzun Adam], Gertrude Contemporary, Melbourne (2011); Vernon Ah Kee, City Gallery, Wellington (2010) yer alıyor. Son dönem katıldığı grup sergileri arasında ise 16. Sidney Bienali (2008) ve Sakahan: 1st International Quinquennial of New Indigenous Art  [Sakahan: 1. Yeni Yerli Sanat için Uluslarası Quinquennail], National Gallery of Canada, Ottawa (2013) bulunuyor.


Vernon Ah Kee(b. 1967, Innisfail, Queensland) is an artist who lives and works in Brisbane. His works critique Australian contemporary culture, particularly the dichotomy between Aboriginal and non-Aboriginal societies and cultures. His art practice consists of video, 3D installation, photography, digital design, painting, printmaking, and drawing, amongst other modes of operation. He is a founding member of the Brisbane-based proppaNOW artists’ collective. Recent solo shows include Tall Man, Gertrude Contemporary, Melbourne (2011) and Vernon Ah Kee, City Gallery, Wellington (2010). His recent group shows include the 16th Biennale of Sydney (2008) and Sakahan: 1st International Quinquennial of New Indigenous Art, National Gallery of Canada, Ottawa (2013).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane