Deniz Gül (d. 1982, İzmir) İstanbul'da yerleşik bir sanatçıdır. Gül’ün 5 Kişilik Büfe adlı kişisel sergisi 2011’de ARTER’de, ikinci kişisel sergisi B.İ.M.A.B.K.R. ise 2013’te İstanbul’daki Galeri Manâ’da gösterildi. Hyde Park Sanat Merkezi, Tokyo Wonder Site ve Khoj’da sergi yapmaya davet edildi. Gül, karşıtları bir araya koyarak özel ve kamu alanlarının nasıl inşa edildiğini soruşturur, sınırları yeniden tanımlamaya uğraşır ve mekân ile cisimleri yeni deneyim örüntülerine aşılar. Mekânların edimselliğiyle ilgilenir ve işleri sıklıkla çeşitli anlamları üzerinden şiirsel bir form aktaran çoğul evreler barındırır.


Deniz Gül (b. 1982, İzmir) is an Istanbul-based artist. Gül introduced her 5 Person Buffet at ARTER in 2011, and B.I.M.A.B.K.R. at Gallery Mana in 2013 in Istanbul. She has been invited to exhibit at the Hyde Park Art Centre, Tokyo Wonder Site and Khoj. Gül interrogates the ways in which public and private domains are constructed with juxtapositions, seeking to redefine boundaries, infusing spaces and objects into new patterns of experience. She is interested in the performativity of places and her work often incorporates multiple phases that convey a poetic form through their various meanings.


Beyoğlu
Ev (Bostanbaşı Sok.) / House (Bostanbaşı St.)

Firuzağa Mah.
Bostanbaşı Sok. No: 30
34425 Beyoğlu