Hera Büyüktaşçıyan

Hera Büyüktaşçıyan (b. 1984, İstanbul) 2006'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu ve İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor. İşlerinde esas olarak "öteki" olmayı vurguluyor ve bunu boşluk ve görünmezlik kavramlarıyla birleştirerek, kimlik, bellek, mekân & zaman arasında imgesel bir bağˆ oluşturuyor. Sanatçı, son işlerinde "yersiz-yurtsuzlas¸ma" ve "bos¸luk-yokluk" kavramlarını kolektif bellek içinde sorgulamak için, kent ile benlik ve ötekilik düzlemlerinin arasındaki varoluşsal denge üzerine odaklanmaktadır. Yakın zamandaki sergileri arasında The Jerusalem Show VII [Kudüs Sergisi VII], Kudüs (2014); Fishbone [Kılçık], State of Concept, Atina (2015); Yüzyılların Yüzyılı, SALT, İstanbul (2015) ve 56.Venedik Bienali (2015) sayılabilir.


Hera Büyüktaşçıyan (b. 1984, Istanbul) graduated from Marmara University's Faculty of Fine Arts in 2006, and lives and works in Istanbul. Büyüktaşçıyan uses the notion of the ‘other’ and combines it with the concepts of absence and invisibility, in order to compose an imaginary connection between identity, memory, space & time through ‘the other’. In her recent works to inquire the meaning of ‘absence’ within the collective memory, she focuses on urban transformation, which causes disappearance, invisibility, isolation and otherness within the framework of communities, history, time, space and memory. Recent exhibitions include The Jerusalem Show VII, Jerusalem, 2014; Fishbone, State of Concept, Athens (2015), Century of Centuries, SALT, Istanbul (2015), and the 56th Venice Biennale (2015).


Beyoğlu
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu / Galata Greek Primary School

Hacımimi Mah.
Kemeraltı Cad. No: 49
34425 Beyoğlu