Direktör
Director
Bige Örer

Sergi Koordinatörü
Exhibition Coordinator

Elif Kamışlı

Sergi Teknik Koordinatörü
Exhibition Technical Coordinator

Özkan Cangüven

Ofis Koordinasyon
Office Coordination
Gamze Öztürk

Sergi Koordinatörü Asistanı
Exhibition Coordinator Assistant

Deren Erelçin

Araştırma Küratörleri
Research Curators
Sara Catenacci
Elif Kamışlı

Mimar
Architect
Duygu Doğan

Registrar
Kayıt Kabul
Sinem Keskinel

İş Geliştirme Koordinatörü
Business Development Coordinator

Lale Muşkara

İş Geliştirme Koordinatörü Yardımcısı
Assistant to Business Development Coordinator
Mehtap Öztürk

Kamusal Program Koordinatörü
Public Programme Coordinator
Deniz Tezuçan Daldal

Yayınlar
Publications
Süreyyya Evren

Editör Asistanları
Assistant Editors
Erim Şerifoğlu
Pınar Umman

Grafik Tasarım
Graphic Design
Leftloft, Milano

Grafik Tasarım Asistanları (İKSV)
Graphic Design Assistants (İKSV)
Selin Pervan
Ferhat Balamir

Proje ve Araştırma
Project and Research

Habib Bolat
Selen Erkal
Ilgın Deniz Akseloğlu
Kemal Sakin

Teknik Asistan
Technical Assistant

Derya Yıldız

Bölge Koordinatörleri
Neighbourhood Coordinators
Habib Bolat
Erdal Hamamcı
Kıymet Daştan

Mekân Sorumluları
Venue Managers
Ilgın Deniz Akseloğlu
Selen Erkal
Sinem Keskinel
Gamze Öztürk

Mekân Sorumlusu Asistanları
Venue Manager Assistants

Aslıhan Altuğ
Ömercan Çakır

Video Projeleri
Video Projects
Ezgi Göksü Öztürkmen
Erdal Hamamcı
Efe Sümer
Sinan Özçelik
Ali Uluç Kutal
Ufuk Şakar

Proje Koordinasyonu
Project Coordination
Kıymet Daştan
Gözde Robin

Proje Asistanları
Project Assistants
Ezgi Bayazıt
Ozan Ersizer
Sevgi Aka

Konuk Ağırlama
Hospitality
Sevinç Işıldar
Gözde Kara

Rehber Eğitimi
Guide Training
Mine Küçük

Rehber Koordinasyonu
Guide Coordination
Burcu Özkaçar

Sergi Görevlisi Koordinasyonu
Exhibition Attendants Coordination
Işıl Öztürk

Teknik Ekip Destek
Technical Team Support
Sebahattin Tertemiz

Stajyerler
Interns
Cansu Çovenoğlu
Merisa Bahar Şahin

Stajyerler
Interns (Northwestern University)
Lilli Carre
Emily Cruz Nowell
Erin Hayden
Max Guy
Dan Miller
David Sprecher

Stajyerler
Interns (Kassel Kunsthochschule)
Christopher Utpadel
Lena Reuter
Paula Mierzowsky
Laila-Marie Busse
Feben Amara


MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

Direktör
Director
Ayşe Bulutgil

Yöneticiler
Managers

Özlem Bekiroğlu
Elif Obdan Gürkan
(Uluslararası Basın /
International Press)

Görsel İçerik Sorumlusu
Visual Archive Associate

Özge Özgüleryüz

Sorumlu
Associate

Ayşen Gürkan

Asistanlar
Assistants

Zeynep Seyhun (Uluslararası Basın / International Press)
Hüma Üster


İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO

Yönetici
Manager
Selçuk Metin

Asistan
Assistant
Erman Pehlivan


SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

Direktör
Director
Yasemin Keretli Çavuşoğlu

Yönetici
Manager

Zeynep Pekgöz

Koordinatör
Coordinator

Zeynep Karaman

Sponsor İlişkileri Sorumlusu
Sponsor Relations Associate

Irmak Kaleli

Operasyon Sorumlusu
Operation Associate

Pelin Davidyan


PAZARLAMA VE İŞ GELİŞTİRME
MARKETING AND BUSINESS DEVELOPMENT

Direktör
Director
Tuba Tortop

Pazarlama Yöneticisi
Marketing Manager

İrem Akev Uluç

Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi
Sales and Business Development Manager
Dilan Beyhan

Pazarlama Sorumluları
Marketing Associates

Cansu Aşkın
Meriç Yirmili

Üye İlişkileri Sorumlusu
Member Relations Associate

Yıldız Lale Yıldırım

Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants

Lara Eram
Gülce Şahin

Bilet Satış Sorumluları
Ticket Sales Associates

Ercan Kaya
Gonca Varol

Bilet Satış Asistanı
Corporate Sales Representative

Neva Abrar

Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate

Sezer Kari

Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate

Bahar Helvacıoğlu

CRM Sorumlusu
CRM Associate

Özge Genç


KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND PUBLICATIONS

Yönetici
Manager
Didem Ermiş

Yayın Koordinatörü
Publications Coordinator

Cüneyt Tabanoğlu

Editör
Editor
Merve Evirgen

Yayın Operatörü
Publications Operator

Ferhat Balamir

Grafiker
Graphic Designer

Selin Pervan

Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster

Sezen Özgür


PRODÜKSİYON
PRODUCTION

Koordinatör
Coordinator
Erdal Hamamcı


BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION & RECORDS CENTRE

Yönetici
Manager
Esra Çankaya

Arşiv Görevlisi
Archive Assistant

Dilan Bolluk


MALİ İŞLER
FINANCE

Yöneticiler
Managers
Ahmet Buruk
(Bütçe ve Muhasebe /
Budget and Accounting)
Başak Sucu Yıldız (Finans / Finance)

Muhasebe Sorumluları
Accounting Associates

Kadir Altoprak
Deniz Yılmaz

Muhasebe Memuru
Accounting Officer

Çiğdem Arslan


KAMU DESTEKLERİ VE ULUSLARARASI FONLAR
PUBLIC AND INTERNATIONAL GRANTS

Yönetici
Manager

Aslı Yurdanur


İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND ADMINISTRATION

Direktör
Director
Semin Aksoy

İnsan Kaynakları Uzmanı
Human Resources Specialist

Eren Ertekin

İnsan Kaynakları Asistanı
Human Resources Assistant

Cansu Zülfikar

Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security Manager
Ersin Kılıçkan

Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician

Kadir Ayyıldız

Danışma Görevlisi
Reception Officer

Işıl Öztürk

Depo Sorumluları
Shopkeepers

Muzaffer Sayan
Şerif Kocaman

Yardımcı Hizmetler
Services

Özden Atukeren
Aşkın Bircan
İbrahim Çakmak
Aydın Kaya
Hayrullah Nişancı
Serap Sürgit
Müzeyyen Öztürk


KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI
CULTURAL POLICY STUDIES

Direktör
Director
Özlem Ece

Araştırma Uzmanı
Research Specialist

Ceren Yartan


SALON İKSV
SALON İKSV

Direktör
Director
Bengi ünsal

Mekân ve Prodüksiyon Sorumlusu
Venue and Production Manager

Egemen Eti

Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator

Deniz Kuzuoğlu

Şekillendiren
Drafted By
Carolyn Christov-Bakargiev

İşbirlikleri
Alliances
Anna Boghiguian
Aslı Çavuşoğlu
Cevdet Erek
Pierre Huyghe
Bracha L. Ettinger
Emre Hüner
William Irvine
William Kentridge
Marcos Lutyens
Chus Martínez
Füsun Onur
Emin Özsoy
Griselda Pollock
Michael Rakowitz
Vilayanur S. Ramachandran
Arlette Quynh-Anh Tran
Elvan Zabunyan