Artıkişler Kolektifi

Artıkişler Kolektifi, İstanbul ve Ankara'da yaşayan ve çalışan Özge Çelikaslan (d. 1979, Ankara) ve Alper Şen'den (d. 1977, Ankara) oluşuyor. Kolektif, işlerinde, izleyicilerinde duygulanımsal etkiler meydana getirmek amacıyla salt video eylem ile değil sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerle iştigal ediyor. Yakın zamandaki sergileri İstanbul’un Artığı (2014–15) ile Ateş ve Düğün (2012–13), İstanbul, Diyarbakır, Belgrad ve Berlin’de gerçekleşti. Yakın zamandaki karma sergileri arasında Studio-X İstanbul’daki İyi Niyet: Barışın Mimarisi ve Misafirperverlik Sözlüğü ve 3. Çanakkale Bienali gösterilebilir. Hafıza (2010) ve Akıl Takılması (2012) kolektifin önemli işlerindendir.


Artıkişler Kolektifi comprises Özge Çelikaslan (b. 1979, Ankara) and Alper Şen (b. 1977, Ankara), who live and work in Istanbul and Ankara. The collective’s work engages not only histories of video activism, but also the fields of sociology and anthropology, in an ongoing effort to produce affective influences on their audiences. Their recent exhibitions Surplus of Istanbul (2014–15) and The Fire and the Wedding (2012–13) took place in Istanbul, Diyarbakır, Belgrade and Berlin. Recent group exhibitions include The Good Cause: Architecture of Peace and Vocabulary of Hospitality, Studio-X, Istanbul (2015), and the 3rd Çanakkale Biennial (2012). Notable works include Memory (2010) and Haunted Reason (2012).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane

Kadıköy
Tunca Subaşı & Çağrı Saray Atölyesi

Rasimpaşa Mah.
İskele Sok. No: 74/A