Aslı Çavuşoğlu (d. 1982, İstanbul) İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Projeleri kültürel ve tarihsel olguların bireylerce nasıl dönüştürüldüğünü, temsil edildiğini ve yorumlandığını inceliyor. Çeşitli mecralar üzerinden çalışan Çavuşoğlu, projelerinde sıkça bir tercüman, yazar ya da danışman rolü üstlenerek, ortak tarihlerimizin güvencesiz ve öznel doğasının altını çiziyor. Güncel kişisel sergilerinin arasında Aslı Çavuşoğlu: In Diverse Estimations Little Moscow [Aslı Çavuşoğlu: Farklı Tahminlerde Küçük Moskova], RISD Museum, Providence (2014); Taşlar Konuşuyor, ARTER, İstanbul (2013) ve Murder in Three Acts [Üç Perdede Cinayet], Delfina Foundation, Londra (2013) sayılabilir. Güncel karma sergileri arasında ise Surround Audience: The New Museum Triennial [Çevresel İzleyici: New Museum Trienali], New York ile The Crime Was Almost Perfect [Suç Neredeyse Mükemmeldi], Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2014) sayılabilir. Aslı Çavuşoğlu 14. İstanbul Bienali’nin işbirlikçileri arasında yer alıyor.


Aslı Çavuşoğlu (b. 1982, Istanbul) lives and works in Istanbul. Her projects examine the way in which cultural and historical facts are transformed, represented, and interpreted by individuals. Working across various media, Çavuşoğlu often assumes the role of an interpreter, writer or facilitator in her projects in order to highlight the precarious and subjective nature of our shared histories. Recent solo shows include In Diverse Estimations Little Moscow, RISD Museum, Providence (2014); The Stones Talk, ARTER, Istanbul (2013); Murder in Three Acts, Delfina Foundation, London (2013). Recent group shows include Surround Audience: The New Museum Triennial, New York (2015) and The Crime Was Almost Perfect, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam (2014). Aslı Çavuşoğlu is among the alliances of the 14th Istanbul Biennial.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane