4 Eylül / 4 September
Cezayir, 1. Oda / Cezayir, Room 1
13.45 – 18.00
Tatlı Su / Tuzlu Su: Estetik ve Suyolları Semineri / Freshwater / Saltwater: A Seminar On Aesthetics and WaterwaysKatılımcılar / Participants : Irena Haiduk, Michael Rakowitz, Emin Özsoy, Jeffrey Peakall, Ezra Getzler, Tolga Etgü, Carolyn Christov-Bakargiev,