Jeffrey Peakall (d. 1968, Clacton-on-Sea) çoğunluğu jeoloji alanında olmak üzere, akışkan dinamiği, mühendislik, akustik ve biyoloji gibi dallarda da 70’ten fazla bilimsel makale yayımlamıştır. Bunların arasında deniz altı kanalları üzerine 20’yi aşkın, yerçekimi akım dinamikleri üzerine 15’i aşkın makale ve bunların yanı sıra nehirler, deniz taban şekilleri, çamur yönünden zengin akımlar, deniz tabanı erozyonu ve yumuşak tortu deformasyonu da bulunur. Nature Communications, Proceedings of the Royal Society B, Geophysical Research Letters, Geology, Journal of Geophysical Research, Journal of the Geological Society, Geomorphology, Sedimentology, Journal of Sedimentary Research, Marine and Petroleum Geology ve Marine Geology dahil 20’den fazla uluslararası bilim dergisinde yazıları yayımlanmıştır.


Jeffrey Peakall (b. 1968, Clacton-on-Sea) has published more than seventy scientific papers primarily in the field of geology, with contributions in fluid dynamics, engineering, acoustics, and biology. These include more than twenty papers on submarine channels and over fifteen on gravity current dynamics, alongside work on rivers, bedforms, mud-rich flows, seafloor erosion, and soft sediment deformation. He has published in over twenty international scientific journals including Nature Communications, Proceedings of the Royal Society B, Geophysical Research Letters, Geology, Journal of Geophysical Research, Journal of the Geological Society, Geomorphology, Sedimentology, Journal of Sedimentary Research, Marine and Petroleum Geology, and Marine Geology.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane