Emin Özsoy (d. 1950, Ankara) Mersin'de yaşıyor ve aynı zamanda profesör olarak görev aldığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün Fiziksel Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir. Okyanusbilim alanındaki araştırmaları ve uzmanlığı, basen ve kıta sahanlığı dolaşımları, dalga ve gelgit hareketleri, tsunamiler, boğazlar dinamiği ve komşu denizlere olan akımlar, okyanus modelleri, ikili difüzyon-konveksiyon, izotop iz maddeleri, ekosistem dinamikleri gibi konular yanında, bölgesel meteoroloji ve taşınım konularını kapsamaktadır. Özsoy’un yazdığı araştırmaların ve inceleme makalelerinin yanı sıra, yazıları birçok kitap ve süresiz yayında yer almaktadır. Bolonya Üniversitesi (2014–15) ve Harvard Üniversitesi, Cambridge (1989–90) gibi akademik kurumlarda konuk profesör olarak görev almıştır. Emin Özsoy 14. İstanbul Bienali’nin işbirlikçileri arasında.


Emin Özsoy (b. 1950, Ankara) lives and works in Mersin where he is a professor and the Head of Physical Oceanography at the Institute of Marine Sciences, Middle East Technical University. His research and expertise in oceanography is focused on basin and shelf circulation, wave and tidal motions, tsunamis, strait dynamics and outflows, ocean modelling, double diffusive convection, isotope tracers, ecosystem dynamics, as well as regional meteorology and transport. Özsoy is the author of major research, review papers and essays included in books and published proceedings. He has been a visiting professor at the University of Bologna (2014–15) and Harvard University (1989–90), amongst other universities. Emin Özsoy is among the alliances of the 14th Istanbul Biennial.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane