Tolga Etgü Koç Üniversitesi’nde matematikçi ve profesör. Etgü doktorasını Rob Kirby danışmanlığında 2002’de yazdığı teziyle University of California Berkeley’den aldı. 2002’den 2004’e kadar McMaster Üniversitesi’nde doktora sonrası öğretim üyesiydi. 2004’te Koç Üniversitesi’ne geçiş yaptı ve 2013’te profesör oldu. 2009–10 boyunca Mathematical Sciences Research Institute (Berkeley), 2011 senesinde ise Max-Planck-Institut für Mathematik (Bonn) üyesiydi. Etgü’nün araştırmaları geometrik topoloji ile ilgilidir. Erken çalışmaları dört boyutlu simplektik manifoldlar hakkındadır. Açık kitap ayrışmalarının yanı sıra üç boyutlu manifoldlarda temas yapıları hakkında makaleler yayımlamıştır. En güncel araştırmaları, Lagrangcı submanifoldların Fukaya kategorilerine odaklanır.


Tolga Etgü is a mathematician and a professor at Koç University in İstanbul. Etgü received his PhD in 2002 with a thesis written under the supervision of Rob Kirby at the University of California Berkeley. He was a post-doctoral fellow at McMaster University from 2002 to 2004. In 2004 he moved to Koç University and became a professor in 2013. He was a member of the Mathematical Sciences Research Institute (Berkeley) in 2009–10, and the Max-Planck-Institut für Mathematik (Bonn) in 2011. Etgü’s research is in geometric topology. His initial work is on four dimensional symplectic manifolds. He published papers on open book decompositions and contact structures on three dimensional manifolds as well. His most recent research focuses on Fukaya categories of Lagrangian submanifolds.