Biyografi

LACUNA. Gizli Mekânların Ülkesi
2014       
Video enstalasyonu, ses
12 dk.

1984, Reggio Emilia doğumlu sanatçı İtalya’da Venedik’te yaşıyor ve çalışıyor. Sanat, mimari ve bilime ait bilgileri bağlantılandırıyor. Her zaman belirli bir mekânda yerleşik olan toplulukla birlikte çalışan Mazzi, gizli enerjileri harekete geçirmek için yeni perspektifler arıyor. İstanbul’da LACUNA. Gizli Mekânların Ülkesi (2014) adlı bir video gösteriyor; video, hem kitlesel turizm ve endüstriyel sömürü tarafından tehdit edilen Venedik ve civarındaki lagünlerin, hem de sürdürülebilir olası bir geleceğin hikâyesini anlatıyor. Venedik’i Yansıtmak (2012–2014) adlı daha kapsamlı bir projenin parçası olan video, kendi ana karakterlerini tanıtır: Bugün fizikçi Hans Grassmann tarafından güneş ışığını yoğunlaştırarak ve odaklayarak enerji üretmek için uyarlanan eski bir yansıtma sistemi olan “düz ayna” üzerinde deneyler yapan bilim insanları ile Murano Adası’nda, 17. ve 18. yüzyıl oyma cam ayna geleneğini sürdüren cam yapım ustaları. Sanatçı, bilim insanları ve zanaatkârların, lagün bitkilerinin çiçek biçimleri ile bezenmiş bir “solar ayna” modeli üzerinde birlikte çalıştıkları bir işbirliği süreci başlatır. Cam ve suda buluşurlar.

Sanatçının izniyle.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

LACUNA. Land of Hidden Space
2014       
Video installation, sound 
12 min.

Mazzi, born in 1984 in Reggio Emilia, lives and works in Venice, Italy. She connects knowledges from art, architecture and science. Always working closely with the community that inhabits a specific place, she looks for new perspectives to awaken latent energies. In Istanbul she presents LACUNA. Land of hidden spaces (2014), a video that tells the story of Venice and its lagoon, threatened by mass tourism and industrial exploitation, as well as that of a possible sustainable future. Part of a wider project titled Reflecting Venice (2012–14), the video introduces its main characters: the scientists experimenting on the ‘linear mirror’, an old reflecting system adopted today by physician Hans Grassmann in order to create energy by concentrating and focusing sunlight; and the glass-makers of the island of Murano, who continue the seventeenth-century tradition of engraved glass mirrors. The artist initiates a process of collaboration between the scientists and the craftsmen; they work together on a ‘solar mirror’ prototype carved with the shapes of plants of the lagoon. They meet on glass and water.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Fondazione Sandretto Re Rebaudengo and Italian Institute of Culture in Istanbul.