Elena Mazzi (d. 1984, Reggio Emilia) Venedik ve İsveç'te yaşıyor ve çalışıyor. Mazzi'nin poetikası insan ile çevresi arasındaki ilişkiyi ele alır ve çoğunlukla antropolojik bir yaklaşım izler. Mass age, message, mess age [Kitle çağı, mesaj, karışıklık çağı], Barriera Space, Torino ve Collective memory and social space [Kolektif bellek ve sosyal alan], Botkyrka Konsthall, Stockholm gibi kişisel sergiler ve Una ficciòn en la realidad [Gerçeklikte bir kurgu], Botin Foundation, Santander ve TRA/ARADA/INBETWEEN, Tophane-i-Amire, İstanbul gibi kolektif sergiler dahil birçok sergide yer almıştır. Reflecting Venice [Venedik’i Yansıtmak] (2012–14) ve The fragmented world [Paramparça dünya] (2014–devam ediyor) projeleri, çalışmalarında önemli bir rol üstlenir.


Elena Mazzi (b. 1984, Reggio Emilia) currently lives between Venice and Sweden. Her poetics deals with the relationship between humans and their environment, and often follows an anthropological approach. She has been included in various exhibitions including the solo exhibitions Mass age, message, mess age at Barriera Space in Turin, and Collective memory and social space at Botkyrka Konsthall in Stockholm, and collective exhibitions as Una ficciòn en la realidad at Botin Foundation in Santander and TRA/ARADA/INBETWEEN at Tophane-i-Amire in Istanbul. The projects Reflecting Venice (2012–14) and The fragmented world (2014–in progress) have been fundamental in her work.


Beyoğlu
Özel İtalyan Lisesi / The Italian High School

Tomtom Mah.
Tomtom Kaptan Sok. No: 3
34433 Beyoğlu