Biyografi

ilk bilimkurgu kitabım, Din
2015
Üç boyutlu video, üç boyut gözlükleri, ses, kil, alçıtaşı, kumaş, kumaşa baskı, vinil harfler, muşamba

1979, Atina doğumlu Sagri, Atina ve New York arasında yaşıyor ve çalışıyor. Sanatsal uygulamaları yerleştirme, video ve komünal birer ortak deneyime evrilen, kendi sahnelediği performansları kapsıyor. Sanatçı İstanbul’da ilk bilimkurgu kitabım, Din’i sunuyor: farklı mecraları bir araya getirerek dünya üzerinde daha eşitlikçi bir varoluş yolu öneren bir yerleştirme. Sagri, özellikle de dinle alakalı olarak kurumsal protokol anlayışımızı sorguluyor – buna sanal dünyaların sunduğu olanaklara dair yeni gelişmiş inancımız da dahil. Dinin,  temsil kuralları ve bütünselliklerinden nasıl özgürleştirilebileceğini hayal etmek için, tüm dinlerden insanları bir araya getiriyor ve bir ağızdan dua ediliyor. Beraberken sesleri birleşiyor ve hiç duyulmamış, kutsal ama aynı zamanda bu dünyanın dışından tınılara dönüşüyor – neredeyse yıldızlardan gelen bir müzik gibi. Bilimkurgu kitabı, bu performansı çevrimiçi olarak izleyenlerin yorumlarından oluşuyor; film üç-boyutlu olarak çekilmiş ve heykeller de hareket parçaları. Protokollere karşı ayağa kalkıp tüm dinlerin mutlak sevgi çağrısını açığa vurmak mümkün mü?

Sanatçının, ???[matter]Hyle, Anthony Reynolds Gallery ve Lars Friedrich Gallery’nin izinleriyle.
14. İstanbul Bienali ve KW Institute Contemporary Art, Berlin’in teşvikleriyle ve Anthony Reynolds Gallery, Lars Friedrich Gallery, Chiona Xanthopoulou-Schwarz, Anna Chatzinasiou ve Chrysanthos Panas’ın destekleriyle üretilmiştir.


Biography

my first science fiction book, Religion
2015
3D video, 3D glasses, sound, clay, gypsum, fabric, printed fabric, vinyl lettering, linoleum

Born in Athens in 1979, Sagri lives and works in New York City. Her artistic practice encompasses installations, videos and self-enacted performances that evolve into a communal shared experience. In Istanbul, she presents my first science fiction book, Religion, a multifarious installation combining different media that suggests a new egalitarian way to exist in the world. In particular, Sagri questions our understanding of religion as institutional protocol – including our recent faith in the potentialities of the cyberspace. In order to imagine how religion can be liberated from its etiquettes and totalities of representation, she brings people from all religions together and they sing in unison. Together, their voices merge and became sounds one never heard, sacred and yet otherworldly – almost a music from the stars. The science fiction book consists of the comments of the viewers watching the performance online; the film is made in 3D; and the sculptures are fragments of movements. Is it possible to go up against the protocols and to reveal the call for absolute love from all of the religions?

Courtesy the artist, ???[matter]Hyle, Anthony Reynolds Gallery and Lars Friedrich Gallery.
Co-commissioned by the 14th Istanbul Biennial and KW Institute for Contemporary Art, Berlin and with the support of Anthony Reynolds Gallery and Lars Friedrich Gallery, Chiona Xanthopoulou-Schwarz, Anna Chatzinasiou and Chrysanthos Panas.