Georgia Sagri (d. 1979, Atina) New York’ta yaşayan ve çalışan bir sanatçıdır. Sagri güzel sanatlar yüksek lisans derecesini New York’taki Columbia Üniversitesi’nden elde etti (2008). Solo sergileri arasında Mona Lisa Effect [Mona Lisa Etkisi], Kunsthalle Basel, İsviçre (2014); Gardens [Bahçeler], Melas Papadapoulos, Atina (2012); Put Your Money Where Your Mouth Is [Paranı Ağzının Olduğu Yere Koy], On Stellar Rays, New York (2009). Yakın zamandaki karma sergileri arasında Whitney Bienali, New York (2012); Formalist Sidewalk Poetry Club, Miami (2011) ve In Contrapunto, National Bank Cultural Foundation, Atina (2009) gösterilebilir.


Georgia Sagri (b. 1979, Athens) is an artist who lives and works in New York City. Sagri received her MFA from Columbia University, New York (2008). Her solo exhibitions include Mona Lisa Effect, Kunsthalle Basel, Switzerland (2014), Gardens, Melas Papadapoulos, Athens (2012), and Put Your Money Where Your Mouth Is, On Stellar Rays, New York City (2009). Recent group exhibitions include the 2012 Whitney Biennial, New York, Formalist Sidewalk Poetry Club, Miami (2011), and In Contrapunto, National Bank Cultural Foundation, Athens (2009).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane