Biyografi

Kırmızı/Kırmızı
2015
Eskitilmiş kâğıtlar ve eskitilmiş el yapımı defterler üzerine Ermeni ve Türk kırmızısı

1982 doğumlu Çavuşoğlu İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Onun sanatsal pratiği, kültürel ve tarihsel olguların temsil edilme ve dönüştürülme biçimlerini keşfe çıkar; Çavuşoğlu ortak tarihlerimizin hassas doğasını ortaya çıkaran bir yorumcu, bir aracı gibidir. Burada, tek bir rengin –kırmızı– hikâyesini gene aynı renkle anlattığı yeni bir enstalasyonunu sergiliyor. Çavuşoğlu, geleneksel olarak Ararat kırmız böceğinden (Porphyrophora hamelii) elde edilen özgül bir kırmızı pigmentini araştırdı. Bu böcek bugün Türkiye’de önemsiz olsa da, bu rengi elde etme tekniğinin bir sır olarak kaldığı Ermenistan’da kayıp ve geçmiş bir tarihi ifade eder. Yeni resimlerinde ve heykel kitaplarında Çavuşoğlu, bu kayıp tarihi, bu koyu kırmızı pigmentten, başka bir kırmızı pigmentine, Türk bayrağındaki daha parlak kırmızıya bir geçişle resmeder. Bugün Türkiye’de yaygın olan kırmızı ile Ararat kırmız böceğinden elde edilen karmen kırmızısı mürekkebi karşılaştırır. Türkiye kırmızısı varlığını sürdürmektedir, oysa Ararat kırmızısı yok olmaya mahkûm edilmiştir.

Sanatçının izniyle. 
Mathaf: Arab Museum Of Modern Art (Qatar Museums) ve SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Red/Red
2015
Armenian and Turkish red on worn-out papers and worn-out handmade notebooks

Çavuşoğlu, born in 1982, lives and works in Istanbul. Her artistic practice explores the ways in which cultural and historical facts are represented and transformed. She acts as an interpreter, a facilitator who unfolds the precarious nature of our shared histories. Here, she presents a new installation that narrates a story of and through one colour –red – in particular, a specific red pigment traditionally made from an insect known as the Ararat cochineal (Porphyrophora hamelii). If this insect is insignificant in Turkey today, it represents a lost past history in Armenia, where the formula to extract the colour remains a secret. In her new paintings and sculptural books, she paints this loss via a transition from this deep carmine pigment to another red pigment, the brighter one of the Turkish flag, common in Turkey. While the latter endures, the former is doomed to vanish.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Mathaf: Arab Museum Of Modern Art (Qatar Museums) and SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.