İz Öztat & Fatma Belkıs

Biyografi | Video

Suyu Kim Taşır
2014’ten itibaren
Bitkilerle renklendirilmiş ve tahta baskılı tülbentler, fındık değnekleri, pamuk ip, teksir makinesi, Suyu Kim Taşır (metin), yaşam formları, ağırlıklar, geri dönüştürülmüş su şişeleri, kâğıt üzerine suluboya, işlenmiş fındık değnekleriyle örülmüş sepet, keçiboynuzları, çaput

1981 İstanbul doğumlu İz Öztat ve 1985 Antalya doğumlu Fatma Belkıs, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçıların araştırması ve sanat pratiği, 1998’den bu yana Anadolu’nun pek çok vadisinde nehir tipi hidroelektrik santrallerinin inşasına karşı verilen mücadeleler sırasında dile gelen otonom, anonim ve muhalif yaşam biçimlerinden öğrendikleriyle şekillenmiştir. Öztat ve Belkıs, İstanbul’da, bu vadilere yaptıkları yolculukları buralarda karşılaştıkları birtakım pratikler ve materyaller yoluyla hikâye ettikleri Suyu Kim Taşır adlı yeni bir enstalasyon sergiliyorlar. Loç Vadisi kadınlarının taktığı ve Vadi Direnişi devam ederken 2010 yılındaki mücadelelerin simgesi haline gelen sarı yazmalar, tahta baskı desenler ve simgelerden yarattıkları dilin kalkış noktasını oluşturur. Kadınların güvenlik güçleri ve şirketlerle karşı karşıya geldiklerinde ellerinde taşıdığı ve gündelik yaşamda da yaygın bir şekilde kullanılan fındık değnekleri, bu enstalasyonun ana payandasıdır. Sanatçılar, deneyimi ve edebiyatı bir araya getirmenin bir yolu olarak, diyaloglara dayalı bir metin kaleme alma ihtiyacı hissettiler; mücadelede dile gelen ve sürdürülen değerleri yansıtan işlemler ve materyallerle çalıştılar. Elektrik üretmenin nelere mal olduğunu keskin bir şekilde kavramış oldukları için, elektrik enerjisi gerektirmeksizin sırf elle yapılan işlemleri tercih ettiler.

Kamu bilgi alanına ithaf edilmiştir.
İzel Levi Coşkun ve SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography | Video

Who Carries the Water
2014–ongoing
Naturally-dyed and woodcut printed muslin, hazelnut sticks, cotton thread, mimeograph machine, text, life forms, weights, recycled water bottles, watercolour on paper, basket woven with crafted hazelnut sticks, carobs, rags

İz Öztat, born in Istanbul in 1981, and Fatma Belkıs, born in Antalya in 1985, live and work in Istanbul. Their research and artistic practice has been shaped by what they have learned from the autonomous, anonymous and dissenting ways of living articulated during the struggles against the construction of run-of-the-river hydroelectric power plants in numerous valleys of Anatolia since 1998. In Istanbul, Öztat and Belkıs present a new installation, titled Who Carries the Water, in which theydisplay an account of their journeys in the valleys through some of the practices and materials they encountered there. The sarı yazma (yellow kerchief) – used by the women of the Loç Valley, and a symbol of the struggles since 2010 – was the point of departure for articulating a language of wood-printed patterns and symbols. Wielded by the women when they are confronted with armed forces and with the corporations, and used extensively in daily life, the hazelnut sticks are the main supporting element of the installation. The artists felt the necessity to write a text based on dialogues as a way to bring together experience and literature; they worked with processes and materials that reflect the values articulated and protected by the struggle. Becoming acutely aware of what it takes to produce electricity, they preferred manual processes that do not require electric power.

Dedicated to the public domain.
Produced with the support of İzel Levi Coşkun and SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.