Biyografi

Batık Orman
2015
16mm film, ses (Ellen Gallagher ile)
8 dk.

1963’te Eindhoven’da doğan Hollandalı fotoğrafçı ve sinemacı Edgar Cleijne ile 1965’te Providence, Rhode Island’da doğan Amerikalı sanatçı Ellen Gallagher, Batık Orman adlı yeni bir video enstalasyon projesinde birlikte çalıştı. İki ayrı ama sürekli birbirine bağlanan filmden oluşan bu 16 mm’lik film, Antroposen çağda insan yaşamı ile insan olmayanların yaşamları arasında güdülen ayrımın bir eleştirisidir. Film, insan ve hayvan arasındaki mevcut kalıtsal durumu tartışmaya açan, esnek bir şüphe –ve ruhani bir zaman– uzamı sunar. İmgesel olarak canlandırılan bu dünyada insanlar yukarıdaki ütopik mimaride yaşar ve hayvanların, okyanusların ve nehirlerin aşağıdaki dünyasından kopukturlar. Cep telefonu kullanırlar. Filmde Gerçek’ten aşağıya inip su basmış olan ormana vardıklarında, hayvanlar suda yüzmektedir. Yeni dünyaya getirilen yabani gergedanlar tutsak edilmiştir.

Sanatçılar, Hauser & Wirth Gallery ve Gagosian Gallery’nin izinleriyle.
Hauser & Wirth Gallery’nin desteğiyle üretilmiş ve Mondriaan Fund’ın desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Drowned Forest
2015
16mm film, sound (with Ellen Gallagher)
8 min.

Dutch photographer and filmmaker Edgar Cleijne, born in Eindhoven in 1963, and American artist Ellen Gallagher, born in Providence, Rhode Island, in 1965, collaborate on a new video installation project, Drowned Forest. A 16 mm film comprised of two separate and continuous looping films, it is a critique of the separation between human and non-human life in the Anthropocene. The film depicts an ethereal time and elastic space of doubt, negotiating the inherited state between human and animal. In this imaginary animated world, human beings live above in utopian architecture, detached from the world of animals, oceans and rivers below them. They use cell phones. When they descend and reach the drowned forest, animals float in film from the real. Bornean rhinos, brought to the new world, are kept in captivity.

Courtesy the artists, Hauser & Wirth Gallery and Gagosian Gallery.
Produced with the support of Hauser & Wirth Gallery and presented with the support of Mondriaan Fund.