Biyografi

İsimsiz (Taş Bebek Gözleri)
1992
Tuval üzerine yağlıboya, karakalem ve kâğıt

“Kap”sız Harika
2015
Tuval üzerine emaye, yağlıboya, karakalem ve kâğıt

Fantezi
2015
Tuval üzerine emaye, yağlıboya, karakalem ve kâğıt

1965’te Rhode Island, Providence’da doğdu. Rotterdam ve New York’ta yaşıyor ve çalışıyor. Gallagher, geceyi andıran akışkan dünyalar ve geçmiş travmalarla hatıralara seslenen karma, melez kimliklerin kozmik övgülerini yaratıyor. 1992 tarihli Adsız’daki (Bebeğin Gözleri) gözler ve ağızlar, “ozanlığın cisimsiz faniliğidir” – siyahî karakterleri sahnede canlandırmak için şarkıcılar, komedyenler ve dansçılar tarafından uyarlanan, böylece Afrikalı bedeni çarpıtarak Amerikalı siyah maskeye dönüştüren karikatürize makyaj. Ayrıca Gallagher’in yeni resimleri, Hollanda’da, Cape Verdeli bir berber tarafından bulunduktan sonra virüs gibi yayılan Kapsalon adlı bir yemekten esinlenir. Dikey düzlemlere ve su kolonlarına bölünmüş, yemek malzemelerinin bu tuhaf oyma biçimleri denize atılır, siyah resimlerin teninin altındaki bas rölyefte asılı halde sallanıp durur. Onlara yaklaşırken okyanusvari ve müzikal bir bakış açısına ihtiyacınız var.

Batık Orman
2015
16mm film, ses (with Edgar Cleijne)
8 dk.

1963’te Eindhoven’da doğan Hollandalı fotoğrafçı ve sinemacı Edgar Cleijne ile 1965’te Providence, Rhode Island’da doğan Amerikalı sanatçı Ellen Gallagher, Batık Orman adlı yeni bir video enstalasyon projesinde birlikte çalıştı. İki ayrı ama sürekli birbirine bağlanan filmden oluşan bu 16 mm’lik film, Antroposen çağda insan yaşamı ile insan olmayanların yaşamları arasında güdülen ayrımın bir eleştirisidir. Film, insan ve hayvan arasındaki mevcut kalıtsal durumu tartışmaya açan, esnek bir şüphe –ve ruhani bir zaman– uzamı sunar. İmgesel olarak canlandırılan bu dünyada insanlar yukarıdaki ütopik mimaride yaşar ve hayvanların, okyanusların ve nehirlerin aşağıdaki dünyasından kopukturlar. Cep telefonu kullanırlar. Filmde Gerçek’ten aşağıya inip su basmış olan ormana vardıklarında, hayvanlar suda yüzmektedir. Yeni dünyaya getirilen yabani gergedanlar tutsak edilmiştir.

İsimsiz (Taş Bebek Gözleri):
Sanatçı, Hauser & Wirth Gallery ve Gagosian Gallery’nin izinleriyle.
Mondriaan Fund ve Hauser & Wirth Gallery’nin destekleriyle
sergilenmiştir.
“Kap”sız Harika ve Fantezi:
Sanatçı, Hauser & Wirth Gallery ve Gagosian Gallery’nin izinleriyle.
Hauser & Wirth Gallery’nin desteğiyle üretilmiş ve Mondriaan Fund’ın desteğiyle sergilenmiştir.
Batık Orman:
Sanatçılar, Hauser & Wirth Gallery ve Gagosian Gallery’nin izinleriyle.
Hauser & Wirth Gallery’nin desteğiyle üretilmiş ve Mondriaan Fund’ın desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Untitled (Doll's Eyes)
1992
Oil, pencil and paper on canvas

Kapless Wonder
2015
Enamel, rubber, ink and paper on canvas

Phantasie
2015
Enamel, rubber, ink and paper on canvas

Born in 1965, in Providence, Rhode Island, Gallagher lives and works in Rotterdam and New York. She creates nocturnal and liquid worlds – cosmic celebrations of mixed, hybrid identities that address past traumas and memories – and returns them to playful life. The eyes and mouths in Untitled (Doll’s Eyes) (1992), are ‘the disembodied ephemera of minstrelsy’ –the caricatured make-up adopted by singers, comedians and dancers to present black characters on the stage, thus distorting the African body into American blackface. Her new paintings are also inspired by Kapsalon food in the Netherlands, a recent invention of a Cape Verdean hairdresser that went viral. Divided into vertical planes and water columns, the strange carved forms of ingredients, returned to the sea, hover in bas relief below the surface of the black paintings’ skin. You need an oceanic and musical perspective to approach them.

Drowned Forest
2015
16mm film, sound (with Edgar Celijne)
8 min.

Dutch photographer and filmmaker Edgar Cleijne, born in Eindhoven in 1963, and American artist Ellen Gallagher, born in Providence, Rhode Island, in 1965, collaborate on a new video installation project, Drowned Forest. A 16 mm film comprised of two separate and continuous looping films, it is a critique of the separation between human and non-human life in the Anthropocene. The film depicts an ethereal time and elastic space of doubt, negotiating the inherited state between human and animal. In this imaginary animated world, human beings live above in utopian architecture, detached from the world of animals, oceans and rivers below them. They use cell phones. When they descend and reach the drowned forest, animals float in film from the real. Bornean rhinos, brought to the new world, are kept in captivity.

Untitled (Doll’s Eyes):
Courtesy the artist, Hauser & Wirth Gallery and Gagosian Gallery.
Presented with the support of Mondriaan Fund and Hauser & Wirth Gallery.
Kapless Wonder and Phantasie:
Courtesy the artist, Hauser & Wirth Gallery and Gagosian Gallery.
Produced with the support of Hauser & Wirth Gallery and presented with the support of Mondriaan Fund.
Drowned Forest:
Courtesy the artists, Hauser & Wirth Gallery and Gagosian Gallery.
Produced with the support of Hauser & Wirth Gallery and presented with the support of Mondriaan Fund.