Ellen Gallagher (d. 1965, Providence, Rhode Island) New York ve Rotterdam’da yaşıyor ve çalışıyor. Yapıtları temsili olmayan resmi endişeler ile kültürden beslenen, kendilerini ilk girift soyutlamalar, sonra da sinir bozucu hikâyeler olarak gösteren biçimleri birleştirir. Gallagher’ın külliyatı açıklık ve aksama, katılık ve geçirgenlik üzerine yoğunlaşır. İşleri Venedik Bienali, Tate Modern ve The New Museum’un da içinde bulunduğu birçok uluslararası mekânda sergilenmiştir. Pomp-Bang ve Watery Ecstatic [Sulu Coşkulu] önemli işleri arasında sayılabilir. Gallagher ayrıca, Edgar Cleijne ile işbirliği içerisinde, aralarında Murmur [Mırıltı], Better Dimension [Daha İyi Boyut] ve Nothing Is'in [Hiçbir Şey Değildir] de bulunduğu bir grup önemli film işine imza atmıştır.


Ellen Gallagher (b. 1965, Providence, Rhode Island) lives and works in Rotterdam and New York. Her work joins non-representational formal concerns with culturally-charged figurations that reveal themselves slowly, first as intricate abstractions, then later as unnerving stories/histories. Gallagher's oeuvre revisits ideas of legibility and disruption, solidity and permeability. Her works have been exhibited worldwide at venues including the Venice Biennale, Tate Modern and The New Museum. Pomp-Bang and Watery Ecstatic feature among her notable works. Collaborating with Edgar Cleijne, Gallagher has also made a group of seminal film works that include Murmur, Better Dimension, and Nothing Is.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane