Biyografi

Uzun Adam
2010
Dört kanallı video enstalasyonu
11:10 dk.

Vahşetler
2015
Kumaş üzerine akrilik (5 parça)

1967’de Avustralya’da Queensland, Innisfail’de doğdu. Ah Kee, kavramsal resimleri ve enstalasyonlarında dili ve bugün Avustralya’da Aborjinlerin maruz kaldığı ırkçılığı araştırır. Uzun Adam (2010), Avustralya’daki ırk ilişkileri üzerine, toplanan eski çekimlerden derlenmiş dört kanallı bir video projeksiyonudur. Videonun odağında, Avustralya Yerlisi Cameron Doomadgee’nin beyaz bir polisin ellerinde can vermesiyle patlayan 2004 Palm Island isyanları vardır. Sergisi için Türkiye’de yer gezdiği bir sırada Ah Kee, Doğu Anadolu’nun yakasını hiç bırakmamış olan geçmiş bir travmanın hatıralarının keskin bir şekilde farkına varır ve Vahşetler adını verdiği, beş yeni resim içeren bir eser dizisine koyulur. Bu resimler, şiddet ve etnik temizlik suçu işleyenlerin varlığının ve zihinlerinin hem portreleriymiş gibi bir etki uyandırırlar, hem de bu varlıkların ve zihinlerin içinde yürütülen bir soruşturma gibidirler. Yakından bakınca, boyanın adeta hor tutulup kullanılmasında nefretin bütün biçimlerini görürüz, uzaktan bakıncaysa kırmızı, siyah ve beyazda beliren yüzleri.

Sanatçının ve Milani Gallery Brisbane’ın izinleriyle.
Australia Council for the Arts aracılığıyla Avustralya Devleti’nin, Dilijan Art Initiative & IDeA
Foundation’ın ve Milani Gallery Brisbane’in destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Tall Man
2010
Four-channel video installation
11:10 min.

Brutalities
2015
Acrylic on linen (5 elements)

Born in Innisfail, Queensland, Australia in 1967, Ah Kee explores language and racism towards Aboriginals in Australia today through his conceptual paintings and installations. Tall Man (2010) is a four-channel video projection that uses found footage to examine race relations in Australia. It focuses on the 2004 Palm Island riots, which occurred in the wake of Indigenous Australian Cameron Doomadgee’s murder at the hands of a white police officer. During a site visit to Turkey for this exhibition, Ah Kee became acutely aware of the memories of past trauma that haunt Eastern Anatolia, and created a series of five new paintings titled Brutalities, which act as portraits of, and investigations within, the minds and beings of those that perpetrate violence and ethnic cleansing. While from close up, we see overall patterns of hate achieved through the forceful wielding of paint, from a distance faces emerge in red, black and white.

Courtesy the artist and Milani Gallery, Brisbane.
Produced with the support of the Australian Government through the Australia Council for the Arts, Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation and Milani Gallery, Brisbane.