Biyografi

Mundukul
2015
Ağaç kabuğu üzerine toprak pigmentleri

Marawili, 1953’te Kuzey Avustralya’da Carpentaria Körfezi’nin kuzeybatı kıyılarındaki Darwin’in 800 kilometre doğusuna uzanan Mavi Çamur Körfezi’ndeki Madarrpa halkının bir üyesi olarak Doğu Arnhem Toprakları’nda doğdu. Yirrkala’ya arabayla üç saat uzaklıktaki Yilpara’da yaşıyor. Marawili, sanatçılığı babası Wakuthi’den ve 1947’deki bazı Yirrkala resimleri yapan ünlü ressam amcası Narritjin Maymuru’dan öğrendi. Marawili, buwayak (görünmezlik) ruhuna sadık kalarak, resimlerini ağaç kabuklarının ve içi oyuk ağaç kütüğünden mezar dikmelerinin üzerine yapar; bu resimlerde temsili öğeler, hareketli çizgilerin dinamik ve titreşimli örüntüsü içinde gözden kaybolmaya başlar. Marawili, denizin yaratılış hikâyelerini anlatmak için, geometrik tasarımlara ve kesit taramalara dayalı zor algılanır görsel bir dil geliştirmiştir. Modern yaşamın karmaşıklığını memnuniyetle benimser ve politik meselelerle ve çevre sorunlarıyla aktif olarak ilgilenir. Tuzlu Su Resimleri’nin bir kısmının yaratıcısı da olan Marawili, bu sergide yeni bir resmini sergiliyor.

Sanatçının ve Buku-Larrnggay Mulka Centre, Yirrkala’nın izinleriyle.
Australia Council for the Arts aracılığıyla Avustralya Devleti’nin desteğiyle sergilenmiştir
.


Biography

Mundukul
2015
Earth pigments on bark

Marawili was born in 1953, in Eastern Arnhem Land into the Madarrpa people of Blue Mud Bay, which lies 800 kilometres east of Darwin on the northwestern shores of the Gulf of Carpentaria in northern Australia. He lives at Yilpara, three hours by road from Yirrkala. Marawili learnt to be an artist from his father, Wakuthi, and his uncle, the celebrated painter Narritjin Maymuru, who made some of the Yirrkala drawings in 1947. Marawili paints on bark and hollow log burial poles in the spirit of buwayak (invisibility), in which representational elements in the work begin to disappear from view in a dynamic and vibrant pattern of moving lines. He has developed a subtle visual language of geometric designs and cross-hatching to narrate creation tales of the sea. Marawili embraces the complexities of modern life and engages actively with political and environmental issues. The author of some of the Saltwater Paintings, he presents a new painting for this exhibition.

Courtesy the artist and Buku-Larrnggay Mulka Centre, Yirrkala.
Presented with the support of the Australian Government through the Australia Council for the Arts.