Djambawa Marawili (d. 1953, Baniyala) Madarrpa klanına doğdu ve Avustralya’da yaşamaya ve çalışmaya devam ediyor. Sanatsal pratiği, manzaradaki desenleri kendine özgü çağdaş resim tarzıyla ifade etmekten geçer. Sanatçının katıldığı karma sergilerden National Gallery of Victoria’daki Miny’tji Buku Larrngay, Paintings from the East [Miny’tji Buku Larrngay, Doğudan Resimler] (1995), ile 1999 ve 2001’deki Saltwater Country – Bark Paintings from Yirrkala [Tuzlu Su Ülkesi – Yirrkala’dan Ağaç Kabuğu Resimleri] adlı yurtiçi gezi sayılabilir. Yerel bir lider ve idareci olan Marawili ayrıca Avustralya hükümetinden Aborijin haklarının tanımasını talep eden Barunga açıklaması'nın (1988) resmedilme sürecinde yer aldı ve Avustralya’nın Ulusal Denizcilik Müzesi tarafından satın alınan Saltwater [Tuzlu Su] sergisinin küratörlüğünü üstlendi (1996–99). Burrut’tji (2000) ve Larrakitj (2004) başlıca işlerindendir.


Djambawa Marawili (b. 1953, Baniyala) was born to the Madarrpa clan and continues to live and work in Australia. His artistic practice involves expressing in his distinct contemporary painting style the designs in reflected in the landscape. Notably, he has participated in group exhibitions, Miny’tji Buku Larrngay, Paintings from the East in the National Gallery of Victoria (1995), and in the national tour Saltwater Country – Bark Paintings from Yirrkala in 1999 and 2001. A local leader and administrator, Marawili has also participated in painting the Barunga Statement (1988) demanding recognition of Aboriginal rights from the Australian government, and curated the Saltwater exhibition now owned by the National Maritime Museum in Australia (1996–99). Two of his most important works are Burrut’tji (2000) and Larrakitj (2004).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane