Gawirrin Gumana, Djambawa Marawili, Boliny Wanambi

Biyografi

Tuzlu Su Resimleri
1998
4 tuzlu su resmi; ağaç kabuğu üzerine doğal toprak boyası ve pigment

Ağaç Kabuğu Dilekçeleri, Avustralya Aborjinleri’nin Toprak Hakları’nın kazanılmasında işlevsel olduysa da daha yeni tarihli bir dizi resim, Deniz Hakları’nın kazanılmasında merkezi bir öneme sahip oldu. 1996'da yasadışı yollardan Asya levreği avcılığı yapıldığı fark edilince ve Garra?ali kutsal bölgesinde –insan-timsah karışımı tanrı Bäru'nun yurdu– kesilmiş timsah kafalarının bulunması üzerine Yolngu halkı, bu bölgede ticari ve eğlence amaçlı balıkçılığın yasaklanması için hukuki süreç başlattı. Yolngu sanatçıları bilgilerini bu resimler aracılığıyla Deniz Hakları için yapılan duruşmalarda tartışılan birer kanıt haline getirdi. Bugünkü adıyla Tuzlu Su Resimleri (1998–2008), topraklarının kıyısındaki gelgit suları üzerindeki vesayet haklarını kanıtlar. İstanbul Modern'de bu ağaç kabuğu resimlerinin seksen tanesinden bir seçki sergilenmekte. Kuzeydoğu Arnhem Land'deki Yolngu'ya ait deniz ve gelgit bölgelerini soyut ve figüratif bir üslupla resmeden resimler, bölgedeki birçok akıntı ve derinliği, yüzeyi, hareketi ve tatlı su ile tuzlu suyun karışmasını bir döngü içerisinde anlatıyor – gökyüzü ve ırmaklardan denize, ardından tekrar en başa. Tuzlu Su davası ve temyizi 2005’ten, Avustralya Yüksek Mahkemesi Yolngu halkına “gelgitin etki alanı haddinde” Deniz Hakları’nı teslim ettiği 2008’e kadar sürdü. Bu, Avustralya'da yerli halklara Deniz Hakları’nın teslim edildiği ilk dava oldu.

The Australian National Maritime Museum’dan ödünç alınmıştır.
Grantpirrie Gallery’den Stephen Grant’in desteğiyle satın alınmıştır. 
Australia Council for the Arts aracılığıyla Avustralya Devleti’nin desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Saltwater Paintings
1998
4 saltwater paintings; natural ochres and pigment on bark

While the Bark Petitions were instrumental in achieving Land Rights for Aboriginal Australians, a series of more recent paintings were pivotal in the history of achieving Sea Rights. After the discovery in 1996 of illegal barramundi fishing and of the severed heads of crocodiles at the Garra?ali sacred site – the house of Bäru, a human-crocodile divinity – a legal case was lodged by the Yolngu people in order to exclude commercial and recreational fishing in the area. Yolngu artists gave evidence of their knowledge through these paintings, which were discussed in legal trials for Sea Rights. Today called The Saltwater Paintings (1998–2008), they prove custodianship rights over tidal waters near their lands. A selection of eighty of these paintings on bark is exhibited here at Istanbul Modern. They depict the sea and tidal areas of the Yolngu in Northeastern Arnhem Land in an abstract and figurative style, revealing its many currents and qualities of depth, surface and the movement and mix of waters, both fresh and salty, in a cycle – from the sky and the rivers to the sea and back again. The Saltwater trials and appeals ran from 2005 until 2008, when the High Court of Australia effectively granted the Yolngu people Sea Rights ‘to the extent of the tidal influence’. This was the first case of Sea Rights granted in Australia to Aboriginal peoples.

Lent by the Australian National Maritime Museum.
Purchased with the assistance of Stephen Grant of the Grantpirrie Gallery.
Presented with the support of the Australian Government through the Australia Council for the Arts.