Gawirrin Gumana, Djambawa Marawili, Boliny Wanambi

Gawirrin Gumana (d. 1935, Yirritja, Dhalwangu, Ngaymil, Gängan), Djambawa Marawili (d. 1953, Yirritja, Madarrpa, Bäniyala) ve Boliny Wanambi (d. 1957, Dhuwa, Marrakulu, Gurka’wuy) Kuzey Avustralya'da Arnhem bölgesinde yaşıyor ve çalışıyorlar. Atadan kalma timsah Bäru'nun evi Garrangali'ye 1996'da yasadışı biçimde giren bir balıkçı grubuna şiddet içermeyen bir cevap niteliğindeki Tuzlu Su Resimleri'ni yapan sanatçıların arasında yer alırlar. Bu izinsiz ziyarette Yolngu halkını en çok rahatsız eden, bir timsahın torba içinde çürümeye bırakılan yarılmış başı olur. Yolngu sanatçılar böylesi bir saygısızlığın büyüklüğünün anlaşılmasını sağlamak için, toplumlarının altında yatan anlam ve bilgeliği sanat yoluyla yabancılara anlatmaya karar verir.


Gawirrin Gumana (b. 1935, Yirritja, Dhalwangu, Ngaymil, Gängan), Djambawa Marawili (b. 1953, Yirritja, Madarrpa, Bäniyala) and Boliny Wanambi (b. 1957, Dhuwa, Marrakulu, Gurka’wuy) live and work in Arnhem land in the Northern Territory, Australia. They are among the artists who conceived the Saltwater Paintings, which were a non-violent response to the illegal intrusion of a fishing party at Garrangali, sacred home of Bäru the Ancestral Crocodile, in 1996. Yolngu custodians were upset by this visit, mostly because of the discovery of the severed head of a crocodile, left to rot in a bag. Yolngu artists decided to use art to explain the meaning and lore that underpinned their society, to outsiders so that they could understand the magnitude of such desecration.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane