Biyografi

Tahayyül – I
2015
bak.ma görüntüleri, video, renk, ses
Hafıza, 8 dk.
Surp Hagop, 5 dk.*
Meydan, 14 dk.
Taksim Taksim, 7 dk.**
Akıl Takılması, 3 dk.

*Hrant Dink Vakfı’nın “2012 Beyannamesi: İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri” Projesi kapsamında Alper Şen ve Erhan Artık’ın yıkık Surp Hagop Kilisesi üzerine video belgeseli.
**Oktay İnce’nin Taksim Taksim (1 Mayıs 2007) videosundan bir bölüm.

Tahayyül – II
2015
Video, renk, ses
Artakalan, 23 dk.

Video: Alper Şen, Arşad Narçın, Ayhan Bayraktar, Devrim CK, Eren Güvendik, Halil Yetiş, Kubdettin Cebe, Özge Çelikaslan, Rojava Film Komünü
Yeldeğirmeni Tasarım: A. Bülent Acar, Alper Şen, E. Belit Sağ, Halil Yetiş, Özge Çelikaslan, Pelin Tan, Yelta Köm

Özge Çelikaslan (1979) ve Alper Şen (1977) Ankara’da doğdu, İstanbul ve Ankara’da yaşıyor ve çalışıyorlar. Artıkişler Kolektifi’nde, yakıcı toplumsal meselelere ve insan hakları ihlallerine tepkiler veren videolar ve sanat çalışmaları üretmek üzere insanlarla ve oluşumlarla birlikte hareket ediyorlar. 1995’e ait buluntu video Hafıza burada, Tunca Subaşı ve Çağrı Saray’ın atölyesinde (ve bazıları ayrıca internette, bak.ma ile artikisler.net’te) sergilenen işleri arasında bulunuyor. Video Türkiye televizyonunda gösterilmekte olan bir aşk filminin, İstanbul’un Gazi mahallesindeki protestolara dair flaş haberle bölünmesini içeriyor. Ana caddelerindeki faili meçhul saldırıya, olay yerine çok geç gelen polise ve faşizme karşı tepki gösteren mahalle sakinlerinin görüntüleri habere yansıyor. Tahayyül – II, Suriyeli mültecilerin Irak Kürdistanı ve Türkiye’nin çeşitli büyük şehirlerindeki yaşamlarına odaklanarak zorlu yolculuklarına damga vuran terk edilmiş ve yerle bir olmuş alanların yanı sıra, yeni komşularının gelişine ve müteakip dönüşümlere dair yerel halktan kişilerin perspektiflerini sergiliyor. Hrant Dink Vakfı’nın yapımına ortak olduğu başka bir videoda ise bir zamanlar Ermeni derneklerince bakımı yapılan, şimdiyse konut yapmak için yıkılan Surp Hagop Kilisesi’nin tarihine kulak veriyoruz.

Tahayyül – III
2015
Tekel İşçileri Direnişi
bak.ma görüntüleri, video, renk, ses (56 video)
1-3 dk.

Artıkişler Kolektifi, imajlar yoluyla izleyicide duygulanımsal etkilerin –ki imajlar güçlerini zaten buradan alır–  üretimi üzerine odaklanır. İstanbul Modern’de Tekel İşçileri Direnişi’nin görsel arşivinden elli beş videoluk bir seçki gösteriliyor. Tekel İşçileri Direnişi, Tekgıda-İş sendikasına bağlı tütün ve alkol üretimindeki işçilerin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlattıkları bir harekettir. Direniş, 15 Aralık 2009’da Tekel işçilerinin Ankara’nın merkezi Kızılay’da Sakarya Caddesi’ni işgal etmesiyle başladı. Seçkideki videolar, bu yetmiş sekiz gün boyunca çekilen kayıtların bir derlemesidir ve çeşitli kolektiflerin görsel kayıtlarının bulunduğu toplumsal mücadeleler dijital medya arşivi bak.ma’dan (https://bak.ma) alınan görüntülerin yeniden işlenmesiyle üretilmiştir.

Sanatçıların izinleriyle.
SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin desteğiyle üretilmiştir.


Biography

Imagination – I
2015
Video footage from bak.ma, colour, sound
Memory, 8 min.
Surp Hagop, 5 min.*
Square, 14 min.
Taksim Taksim, 7 min.**
Haunted Reason, 3 min.

*Alper Şen and Erhan Arık’s video documentary on the dilapidated Surp Hagop Church, in scope of the Hrant Dink Foundation’s project titled ‘Declaration of 2012: Seized Properties of Istanbul’s Armenian Foundations’
**A segment from Oktay İnce’s video Taksim Taksim (1 May 2007)

Imagination – II
2015
Video, colour, sound
Leftover, 23 min.

Video: Alper Şen, Arşad Narçın, Ayhan Bayraktar, Devrim CK, Eren Güvendik, Halil Yetiş, Kubdettin Cebe, Özge Çelikaslan, Rojava Film Commune
Yeldeğirmeni Design: A. Bülent Acar, Alper Şen, E. Belit Sağ, Halil Yetiş, Özge Çelikaslan, Pelin Tan, Yelta Köm

Özge Çelikaslan (1979) and Alper Şen (1977) were born in Ankara, and live and work in Istanbul and Ankara. Within Artıkişler Kolektifi (Leftover Works Collective), they collaborate with people and associations to produce videos and artworks that respond to urgent social issues and human rights violations. Among their works displayed here in Tunca Subaşı and Çağrı Saray's workshop (and some also online at bak.ma and artikisler.net) are Memory, a found video dated 1995 that shows a romantic film on Turkish television, interrupted by breaking news on Istanbul’s Gazi neighbourhood protests. The news clip shows footage of residents’ outrage upon unidentified attacks on their main street, against the police who arrived much too late and against fascism. Imagination – II focuses on the life of Syrian refugees in various big cities in Iraqi Kurdistan and in Turkey, portraying the abandoned and disarrayed sites that mark their painful journey, as well as various accounts of bystanders on the arrival of their new neighbours and subsequent transformations. In another video co-produced by the Hrant Dink Foundation, we listen to the history of Surp Hagop Church, once maintained by Armenian foundations and now demolished to be replaced by houses.

Imagination – III
2015
Tekel Workers Resistance
Video footage from bak.ma, colour, sound (56 videos)
1-3 min.

Artıkişler Kolektifi focuses on the production of affective influences on the audience through images, from which their power derives. In Istanbul Modern, a selection of fifty-six videos from the Tekel Workers Resistance's visual archive is presented. The Tekel Workers Resistance is a movement for the improvement of labour conditions by tobacco and alcohol workers in the Tekgıda-İş union. The resistance started with Tekel workers occupying Ankara’s central Kızılay Sakarya Square on 15 December 2009 and lasted for seventy-eight days, spreading all over Turkey. These videos combine footage filmed over these seventy-eight days, and were created by re-editing images from the bak.ma digital media archive (https://bak.ma), which includes the visual archives of Seyr-I Sokak and Balıkbilir collectives, Sendika TV, Nazım Hikmet Cultural Centre and the 78’s Foundation, Arşad Narçın, İrfan Aktan, Onur Metin and Sibel Tekin.

Courtesy the artists.
Produced with the support of
SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.