Biyografi

Giuseppe Pellizza da Volpedo Portresi
2015       
Tuval üzerine yağlıboya

Sanatçının ve Paul Kasmin Gallery’nin izinleriyle.
SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Giuseppe Pellizza da Volpedo Portrait
2015
Oil on canvas

Courtesy the artist and Paul Kasmin Gallery.
Produced with the support of SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.