Giuseppe Pellizza da Volpedo

Biyografi

Il Quarto Stato (Dördüncü Kuvvet)
1901–2015
Tuval üzerine yağlıboya
Taner Ceylan aracılığıyla

Studio per Il Quarto Stato (Gruppo di lavoratori) (Dördüncü Kuvvet İçin Çalışma (İşçi Grubu))
1898–99
Dokulu kâğıt üzerine kurşunkalem ve karakalem (2 parça)

1868’de İtalya, Volpedo’da küçük bir kasabada doğan sanatçı, ilk eskizlerinden son halini aldığı 1901’e kadar üzerinde on yıl çalıştığı resmi Il Quarto Stato’yu (Dördüncü Kuvvet) tamamladıktan sonra 1907’de yaşamına son verdi. Resim, 1902’de Torino Quadriennale’sinde sergilendiğinde hiçbir başarı elde etmedi. Ama emekçilerin onurunun bir sembolü olarak işçi sendikaları arasında giderek beğeni topladı ve 1920’de Milano Belediyesi tarafından satın alındı. Dünya demokratik hareketlerinin başlıca imgelerinden biri haline gelen resim pek çok filme de esin kaynağı oldu. Resim, bir kasabada barışçıl ama dipdiri bir protestocu kalabalığı tasvir eder; kalabalık, öğleye doğru yükselen güneşin alnında izleyiciye doğru ilerlemektedir. Pellizza, Rönesans sanatı üzerine incelemelerini resimlerine uyguladığı gibi, bölmecilik tekniklerinden de yararlanmış ve bu teknikler temelinde, tamamlayıcı renkler ve kontrast kriterlerine bağlı kalarak farklı tonlardaki toprak renkli zemin üzerine hafif dokunuşlarla oluşturduğu incecik çizgilerle figürler ve manzaralar resmetmiştir. Renklerle oluşturduğu yoğun doku, kendini uyumlu ve dağılan bir parlaklığa dönüştürür; günbatımındaki bir gökyüzü üzerine serilmiş bitki örtülerinin oluşturduğu arka plandan kavurucu güneş ışığının aydınlattığı ön plana geçeriz. Burada figürler, arka arkaya dizilerek değil yüzlerini izleyiciye doğru, öne dönmüş yürümektedir. Pellizza’nın yeni demokratik resim yapısında, gençler ve yaşlılar bir aradadır, kadın figürlere erkeklerle eşit muamele edilmektedir. Protestocular hakları için yürürken bir özgüven dalgası oluşturur.

Sivil topluma ve mücadelelerine bir saygı duruşuyla, Pellizza’nın resmini İstanbul’da sergilemek istedik: Milano’da resmin iki versiyonu bulunmaktadır, La fiumana (1898) ve Il Quarto Stato (1901), ancak ödünç alma taleplerimiz reddedildi. Pellizza’nın, Roma’da Galleria Nazionale d’Arte Moderna’nın koleksiyonuna ait, tuval üzerine doğal boyutlarında çizdiği eskizlerini sergiliyoruz.

Aynı zamanda bu resmin İstanbul’da da “işleyebilmesi”nin bir yolunu aradık. Resmi paylaşmak ve etkinleştirmek istedik. İncelikli resim tekniğiyle tanınan Taner Ceylan, Pellizza’yı, Gezi’yi, Soma faciasında can veren işçileri ve Türkiye’de demokrasi için verilen bütün mücadeleleri onurlandırmak için, Pellizza da Volpedo’nun yerine geçip orijinal resmi kopya etmeyi kabul etti. Telif yasaları, kopyacı ressamın uzun, meşakkatli sanatını kapsamadığı için, Pellizza’nın, Taner’in onun “kaba” stili ve tekniğini öğrenmesini gerektiren eserini daha dikkatli bir şekilde incelemek üzere Volpedo ve Milano’ya bir yolculuğa çıktık. Taner daha “kötü” resmetmenin, nasıl da çok daha kalıcı ve kuvvetli bir şekilde dinamik ve canlı bir yüzeyi ortaya çıkarmayı başarabileceğini gördü.

Il Quarto Stato (Dördüncü Kuvvet):
Taner Ceylan’ın izniyle.
SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle gerçekleştirilmiştir.
Studio per Il Quarto Stato (Gruppo di lavoratori) (Dördüncü Kuvvet İçin Çalışma (İşçi Grubu)):
Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea Koleksiyonu.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo’nun izniyle.
Renata Novarese ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin destekleriyle sergilenmektedir.


Biography

Il Quarto Stato (The Fourth Estate)
1901–2015
Oil on canvas
Medium Taner Ceylan

Studio per Il Quarto Stato (Gruppo di lavoratori) (Study for Il Quarto Stato (Group of Workers))
1898–99
Pencil and charcoal on beige paper (2 elements)

Born in the small town of Volpedo, Italy, in 1868, Pellizza ended his own life in 1907 after the deaths of his wife and son. His painting Il Quarto Stato (The Fourth Estate) was executed over a period of ten years, from early sketches to its final form in 1901. It was exhibited in 1902 at the Quadriennale in Turin with no success. However, as a symbol of the dignity of labourers, it became increasingly appreciated amongst workers’ unions, and in 1920 it was purchased by the municipality of Milan. It is now a key image for democratic movements worldwide, inspiring many films. The painting depicts a peaceful but energised crowd of protestors in a rural town; they advance towards the viewer in the light of a rising sun. Pellizza applied to the work his studies of Renaissance art, as well as divisionist techniques, through which he built figures and landscape by painting thin lines with a light touch on a base of earthy colours in different tones, following the criteria of complementary colours and contrast. The dense chromatic weaving recomposes itself into a harmonious and diffuse luminosity. From the background, made up of spots of vegetation laid over a sky at dusk, we proceed to the foreground, illuminated by warm solar light. Here, the figures march, not one behind another, but facing forward towards the viewer. In Pellizza’s new democratic pictorial structure there are young and elderly people, and the female figures are on equal footing with the men. The protestors form a wave of confidence as they march for their rights.

As a homage to the civil society and its struggles, we wanted to exhibit Pellizza’s painting in Istanbul. There are two versions of it in Milan, La fiumana (1898) and Il Quarto Stato (1901), but both loans were declined. We exhibit instead Pellizza’s preparatory life-size drawings on canvas that belong to the collection of Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome.

We also sought a way to have the work ‘operate’ further in Istanbul, by sharing and activating it. Taner Ceylan, known for his refined pictorial technique, agreed to embody Pellizza da Volpedo and copy the original painting for Istanbul to honour the artist, Gezi, the workers of the Soma disaster and all the efforts for democracy in Turkey. Because copyright laws do not apply to the long, painstaking craft of the copyist painter, we embarked on a journey to Volpedo and to Milan for a careful study of Pellizza’s oeuvre that required Taner to learn the Italian artist’s ‘rough’ style and technique. He saw how painting less ‘well’ might achieve a dynamic and vibrant surface, with great stability and force.

Il Quarto Stato (The Fourth Estate):
Courtesy Taner Ceylan.
Produced with the support of SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.
Studio per Il Quarto Stato (Gruppo di lavoratori) (Study for Il Quarto Stato (Group of Workers)):
Collection Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Roma.
Courtesy Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Presented with the support of Renata Novarese and the Italian Institute of Culture in Istanbul.