Giuseppe Pellizza da Volpedo

Giuseppe Pellizza da Volpedo (d. 1868 – ö. 1907, Volpedo) on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başlangıcının en önemli İtalyan sanatçılarındandı. Küçük arazi sahiplerinin oluşturduğu bir aileye doğan Pellizza, akademik çalışmalarını seçkin İtalyan öğrenim kurumlarında tamamladı. Dördüncü Kuvvet, Giuseppe Pelizza da Volpedo’nun 1901’de yaptığı ünlü bir tablodur. İşçilerin (Dördüncü Kuvvet’in üyelerinin) grev sahnesini görüntüleyen resim yirminci yüzyılın bir ikonudur. Divizyonist stilin ürünü olan resmin kompozisyonu şekiller bakımından dengeli, ışık bakımından da canlı olmasıyla, kitlesel bir hareketin mükemmel bir düşünüsünü sunar.


Giuseppe Pellizza da Volpedo (b. 1868 – d. 1907, Volpedo) was one of the most important Italian artists of the late nineteenth and early twentieth centuries. Born into a family of small landowners, he completed his academic studies in Italy’s pre-eminent teaching institutions. The Fourth Estate is a famous picture painted by Giuseppe Pelizza da Volpedo in 1901. The painting is an icon of the twentieth century, showing a striking scene with workers (members of the Fourth Estate) on strike. Painted in the divisionist style, the composition of the painting is balanced in its shapes and vibrant in its light, giving the perfect idea of a mass movement.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane