Biyografi

Taşların Sessizliği
2015
Oyulmuş süngertaşı (12 parça)

1942 İran doğumlu Ermeni kökenli Balassanian, dönüşümlü olarak Erivan’da ve New York’ta yaşıyor. Ressam, heykeltıraş, ve aynı zamanda enstalasyon ve video sanatçısı olan Balassanian, 1979’da İran’daki olaylardan sonra feminist, politik ve aktivist sanata yöneldi ve Ermenistan’daki ilk güncel sanat mekânını kurdu (Ermeni Güncel Deneysel Sanat Merkezi, Erivan). Sanatçı İstanbul’da, Ani antik kenti yakınlarında, Türkiye’yle sınırın Ermenistan tarafında kurulu taşocaklarından çıkarılan süngertaşından yapılma ve gövdesinden kopuk, kabaca oyulmuş on iki büyük heykel başından oluşan yeni işi Taşların Sessizliği’ni sergiliyor. Bu ağır heykeller hiç sesleri çıkmasa da dolaylı olarak toprak, taş ve et bedenleri anlatıyor. Nisan 1915’de tutuklanan ve öldürülen Ermeni entelektüellere gönderme yapmakla birlikte, bu heykellerin soyut niteliği, enstalasyonu, günümüz dünyasında şiddetin ve baş keserek öldürmenin külliyen bir kınamasına dönüştürür.

Sanatçının izniyle.
Dilijan Art Initiative & IDeA
Foundation’ın destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Silence of Stones
2015
Carved tufa stone (12 elements)

Born in Iran in 1942 of Armenian descent, Balassanian lives between Yerevan, Armenia and New York, USA. A sculptor, installation and video artist, as well as a painter, she turned towards feminist, political and activist art after the Iranian events of 1979 and founded the first contemporary art space in Armenia (ACCEA: The Armenian Centre for Contemporary Experimental Art, Yerevan). In Istanbul, she presents the new work Silence of Stones, twelve large, roughly-hewn sculptures representing severed heads and made of Tufa stone from quarries found on the Armenian side of the border with Turkey, near the ancient city of Ani. These heavy sculptures, though silent, speak indirectly of bodies of land and rock and flesh. Although they refer to those Armenian intellectuals who were arrested and murdered in April 1915, their abstract nature transforms the installation into a general denunciation of violence and decapitation in the world today.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation.