Sonia Balassanian (d. 1942, İran) Ermeni asıllı bir aileye doğmuştur ve New York ile Ermenistan'da yaşamaktadır. Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi ve Pennsylvania Üniversitesi'nden lisans derecesi, Brooklyn, New York'taki Pratt Institute'tan da lisansüstü derecesi bulunmaktadır. Whitney Bağımsız Çalışma Programı'nda öğretim yapmıştır. Sergileri arasında Splash [Su Sıçraması], Leila Taghinia-Milani Heller Gallery, New York (2008); The Gates of Mediterranean [Akdeniz'in Kapıları], Palazzo Piozzo-Casa del Conte Verde, Rivoli, İtalya (2008); Who Is The Victim? [Kurban Kim?], 52. Venedik Bienali, Ermenistan Pavyonu (2007); Readymade Identities [Readymade Kimlikler], The Museum of Modern Art, New York (1993); The Other Side [Öbür Taraf], The Sculpture Center, New York (1992) sayılabilir.


Sonia Balassanian (b. 1942, Iran) was born to a family of Armenian origin, and lives and works in New York and Armenia. She holds a BFA from the joint program of Pennsylvania Academy of Fine Arts and the University of Pennsylvania, as well as an MFA from Pratt Institute in Brooklyn, New York. She has taught at the Whitney Independent Study Program. Selected exhibitions include Splash, Leila Taghinia-Milani Heller Gallery, New York (2008); The Gates of Mediterranean, Palazzo Piozzo-Casa del Conte Verde, Rivoli, Italy (2008); Who Is The Victim?, 52nd Venice Biennale, The Armenian Pavilion (2007); Readymade Identities, The Museum of Modern Art, New York (1993); The Other Side, The Sculpture Centre, New York (1992).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane