Biyografi

Sualtı Nehirleri
2014
Video
2:42 dk.

1968’de Clacton-on-Sea’de doğan Profesör Jeff Peakall, araştırmalarını temel olarak dünyanın deniz tabanlarını kat eden devasa kanalları anlamaya vakfetmiş olan bir süreç sedimatoloğudur. Peakall, denizaltı kanallarının evrimini, çökelmeyi ve bu kanal sistemlerini kat eden akıntıların akış dinamiklerini etraflıca incelemiştir. Çalışmalarının bir parçası olarak, bir süredir Karadeniz’deki ve Çin’de Sarı Irmak üzerinde yer alan bir su rezervindeki aktif denizaltı kanalları aracılığıyla akışları ölçüyor. Okyanus tabanlarını incelemek zordur, bu yüzden –1940’ların sonu gibi henüz yakın bir tarihte keşfedilmiş olan– sualtı nehirleri esasen laboratuvar deneyleri sayesinde bilinebilmektedir. Gösterimdeki video, bunun gibi iki testin çekimlerini içermektedir. Çökelti, organik karbon ve besleyici maddelerin okyanus tabanları boyunca taşınmasında çok önemli olan sualtı nehirleri, ara sıra denizaltı iletişim kablolarının kopmasına da neden olabilmektedir.

Lorna Strachan, Heide Friedrich, Gareth Keevil ve Jeffrey Peakall’ın izinleriyle.


Biography

Underwater Rivers
2014
Video
2:42 min.

Born in 1968 in Clacton-on-Sea, Professor Jeff Peakall is a process sedimentologist whose main research interest has been understanding the giant channels that traverse the world’s sea-floors. Peakall has worked extensively on submarine channel evolution, sedimentation, and the flow dynamics of currents that traverse these channel systems. As part of this, he has been measuring flows through active submarine channels in the Black Sea and in a reservoir on the Yellow River in China. Ocean floors are difficult to study, so underwater rivers –only recently discovered in the late 40s– are mainly known from laboratory experiments. The video on display shows footage from two such tests. Crucial for the transfer of sediment, organic carbon and nutrients across ocean floors, underwater rivers can also occasionally cause submarine communications cables to snap.

Courtesy Lorna Strachan, Heide Friedrich, Gareth Keevil and Jeffrey Peakall.