Biyografi

Sualtı Nehirleri
2015
Baskı

Emin Özsoy 1950 Ankara doğumludur; Mersin’de yaşamakta ve çalışmaktadır. Bir denizbilimci olan Özsoy, dalga ve gelgit hareketleri, boğazlar dinamiği ve boğaz dışı akımlar, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi’ne ilişkin bölgesel denizbilim ve ekosistem dinamiği üzerine çalışmaktadır. Dünya çapında bir İstanbul Boğazı uzmanıdır. Marmara Denizi’nin bu uydu görüntüsü, Karadeniz’den kaynaklanan İstanbul Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne akan (sağ üstte) yüksek enerjiye sahip yüzey akıntılarının özelliklerini gösterir. Boğaz’ın ortalama 700 km3/yıl’a varan üst katman akışı, Tuna gibi büyük nehirlerden kaynaklanan debinin neredeyse iki katı kadardır ve bu miktarın yaklaşık yarısı, Boğaz'daki alt akım yoluyla Akdeniz'den Karadeniz'e taşınmaktadır. Üst katman akışı, bu görüntünün elde edildiği ilkbahar aylarında (17 Mayıs 2015) zirveye çıkar. Çeşitli cetler, sarmal girdaplar ve kıvrımlı akımlar gibi enerjik yüzey akım biçimleri, jeofiziksel ölçeklerde olduğu gibi, daha küçük ölçeklerde de mevcut olan türbülansın bir sonucudur. Türbülansı yaratan etkenler, Boğaz'dan giren akım ile yüzey rüzgârlarının neden olduğu hareketlerdir. Bu görüntüdeki diğer bir çarpıcı nitelik ise, bu yüzey akım özellikleri boyunca yer alan sarı-turuncu renkli ince çizgilerdir. İzlenen sarı-turuncu çizgiler, bir kırmızı gelgit (red-tide) plankton çiçeklenmesinde, Prororcentrum micans ve Noctiluca scintillans dinoflagellatları içeren yüzer canlı madde birikimleridir.

Emin Özsoy’un izniyle.


Biography

Underwater Rivers
2015
Print

Born in 1950 in Ankara, Emin Özsoy lives and works in Mersin. As a marine scientist, he studies wave and tidal motions, strait dynamics and outflows from straits, the regional oceanography of the Mediterranean, the Black Sea and Sea of Marmara, and ecosystem dynamics. He is the world expert on the Bosphorus. This satellite image of the Sea of Marmara shows many energetic flow features at the surface, driven primarily by the inflow of Black Sea water from the Bosphorus Strait (on the upper right hand side). The upper layer flow of the Bosphorus, about 700 km3/yr on average, is about twice that of large rivers such as the Danube, and about half this amount is transported from the Mediterranean to the Black Sea by the Bosphorus underflow. The upper layer discharge peaks up during the spring months when this image was acquired (17 May 2015). The energetic surface flow patterns such as various jets, spiral eddies and meanders are the result of turbulence on geophysical as well as smaller scales, generated by the inflow from the Bosphorus and the forcing and stirring by surface winds. Another spectacular feature of the image is the various thin lines or striations of yellow-orange colour aligned with these surface flow features. The yellow-orange lines are floating accumulations of live material from a red tide plankton bloom containing dinoflagellates Prororcentrum micans and Noctiluca scintillans.

Courtesy Emin Özsoy.