Biyografi

Özgürlük Üzerine
1990
Lamba, duvarda kablo, elektrik ve ampulden oluşan karışık teknik enstalasyon

1926’da doğduğu ve 2009’da hayatını kaybettiği Roma’da, faşizm altında büyüdü. Mauri, 1950’lerin sonlarından itibaren, Schermi (Ekranlar) adı altında topladığı, ekranlarla şekillenen güncel medya kültürünün yabancılaştırıcılığına gönderme yapan bir dizi tek renkli soyut eserde ve daha sonraları ışık projeksiyonları ve performansları da dâhil başvurduğu birtakım başka araçlar yoluyla, iyi ve kötü arasındaki ilişkiyi araştırdı; dilin ayartıcılığına, etiğin sınırlarının ve kısıtlarının ise dayanaksızlığına dikkat çekti. İstanbul’da, onun son dönem eserlerinden biri olan Özgürlük Üzerine (1990) Kanal’da sergileniyor – eleştirel düşünmeye ince bir davet. Özgürlük, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından inşa edilen bir savaş gemisi sınıfıydı; büyük ölçekli üretimi yapılan bu gemiler, ABD’nin savaş dönemindeki endüstriyel üretkenliğinin simgesi haline geldi. Sanat eserine adını veren sözcükleri oluşturan Art Nouveau ya da Liberty tarzı ayaklı lambanın tellerinden elektrik geçer. Aydınlanmanın başarısızlığı ve bir ampule indirgenen düşüşüyle ilgilidir bu.

Hauser & Wirth’ün izniyle.
Studio Fabio Mauri Associazione per l'Arte L'Esperimento del Mondo Koleksiyonu.


Biography

On the Liberty
1990
Mixed-media installation with lamp and wire on wall, electricity, lightbulb

Born in Rome, Italy, in 1926, where he died in 2009, Mauri grew up under Fascism. From the late 1950s, beginning with a series of monochromatic abstract works titled Schermi (Screens), which referred to the alienation of contemporary screen culture, and later through a number of other mediums including light projections and performances, Mauri investigated the relationship between good and evil, and noted that language is seductive and the boundaries and limits of the ethical are flimsy. In Istanbul, one of his late artworks titled On the Liberty (1990) is presented in the Channel –a thoughtful invitation to critical thinking. The Liberty belonged to a class of warships built by the United States during World War II; produced on a large scale, they came to symbolise the US industrial output during wartime. Electricity passes inside the wires of an Art Nouveau or Liberty-style floor lamp, which forms the words that give the artwork its title. The work suggests the failure of the Enlightenment through its collapse into a light bulb.

Courtesy Hauser & Wirth.

Collection Studio Fabio Mauri Associazione per l'Arte L'Esperimento del Mondo.