Biyografi

Füreya Koral Portresi
1945
Kâğıt üzerine çini mürekkebi

Sargas Denizi
1953
Tuval üzerine yağlıboya

Soyuta Karşı Mücadele
1947
Tuval üzerine yağlıboya

Güneş Arenası
1954
Tuval üzerine yağlıboya

Triton Ahtapotu
1953
Tuval üzerine yağlıboya

Prenses Fahrelnissa Zeid (1901–91) Büyükada’da, aralarında diplomatlar, entelektüeller ve sanatçıların da olduğu bir Osmanlı ailesinde doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nin ilk kadın öğrencilerinden biriydi. Mezun olduktan sonra, çalışmalarını Académie Ranson’da devam ettirmek üzere Paris’e gitti. Sonra İstanbul’a döndü ve D Grubu olarak bilinen genç Türk sanatçıları grubuyla ilişkilendi. 1975’te eşinin vefatının ardından, Ürdün’ün başkenti Amman’a taşındı, Kraliyet Sanat Akademisi’nde dersler verdi ve Fahrelnissa Zeid Güzel Sanatlar Enstitüsü’nü kurdu. Kanal’da Zeid’in, yeğeni Füreya Koral’ı (1910–97) resmettiği bir portresi sergileniyor. Zeid, yeğeninin hayatında çok önemli bir rol oynadı: Koral sanatoryumda verem tedavisi gördüğü sırada, Zeid ona sanat malzemeleri yolladı. Koral böylece seramikle çalışmaya başladı ve Türkiye’nin ilk kadın modern seramik sanatçısı oldu. Eserlerinde İslam ve Batı sanatından aldığı öğeleri soyutlamayla harmanladı. Zeid’in burada sergilenen kâğıt üzerine mürekkep Koral portresi, Koral’ın kıvırcık saçlarının dalgaları ve dolaşıklığında, bir nevi özgürlük duygusuna övgüler düzer. İstanbul Modern’de, aynı zamanda 1940’ların sonu ve 1950’lerin başına ait resimlerinden bir seçki sergilenmekte. Zeid, algısal değişkenliğe yol açmaya ve imajın hareket halinde olduğu duygusunu vermeye dayanan bir optik resim biçimi geliştirdi. Onun ışıltılı renklerle bezeli, dinamik ve canlı resimleri,  zevke hitap eder ve güneş etkisi yaratır, renkler parçacıklar halinde dağılır.

Oya ve Bülent Eczacıbaşı Koleksiyonu ve İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu.


Biography

Portrait of Füreya Koral
1945       
China ink on paper

Sargasso Sea
1953       
Oil on canvas

Struggle against the Abstract
1947       
Oil on canvas

Sun Arena
1954       
Oil on canvas

Triton Octopus
1953       
Oil on canvas

Princess Fahrelnissa Zeid (1901–91) was born in Büyükada, Istanbul into an Ottoman family of diplomats, intellectuals and artists. She was one of the first women to attend the Academy of Fine Arts in Istanbul and, after graduation, she travelled to Paris to continue her studies at the Académie Ranson. Then she returned to Istanbul, and associated herself with a circle of young Turkish artists known as the D Group. Following her husband’s death in 1975, she moved to Amman, Jordan where she taught at the Royal Art Institute and established the Fahrelnissa Zeid Institute of Fine Arts. In the Channel, her portrait of her niece Füreya Koral (1910–97) is presented. Zeid played an important role in the life of her niece: while Koral was receiving tuberculosis treatment in a sanatorium, Zeid sent her art materials. Koral thus began to work with ceramics and became one of Turkey’s first female modern ceramicists, blending elements of Islamic and Western art with abstraction. Zeid’s ink on paper portrait of her niece presented here celebrates a sense of liberty through the waves and intricacies of her curly hair. At Istanbul Modern, a selection of her paintings from the late 1940s and early 1950s is also presented. She invents a form of op art based on provoking perceptual instability and a sense that the image is moving. Her large, dynamic paintings are luscious and solar, the vibrant colours splitting into particles.

Collection Oya and Bülent Eczacıbaşı and Collection Istanbul Modern Art Museum.