Biyografi

Girdap Çevrimleri, Düğümler ve Bağlantılar
2013–14
Siyah-beyaz video, sessiz
02:33 dk. (tekrarlayan)

1979’da İtalya, L’Aquila’da doğan fizikçi William Irvine, Chicago Üniversitesi’nde “düğümlenmiş alanlar” üzerine deneysel ve teorik araştırmalar yürütmektedir. William Thomson Baron Kelvin, periyodik tablodaki atomların esirdeki –düğümlenen sigara dumanı halkalarına benzer– düğümlü girdap çevrimlerine denk düştüğünü varsayan “girdap atom” hipotezini ortaya attığından beri, uzay-dolduran bir alanda yerelleşmiş bir düğümlülük olasılığı, fizikçileri ve matematikçileri adeta büyülemektedir. Düğümlenmiş girdaplar ya da manyetik alan çizgileri yumağı, hem plazmanın modern yorumunda hem de, klasik ve süper-akışkanların karmaşık akışlarında yeniden ortaya çıkmaktadır. Irvine laboratuvarında, sudaki düğümlü ve biçim verilmiş girdaplar üzerine yaptığı deneylerle ve alanlardaki düğümlerin matematiksel yapısına dair incelemelerle bu uyarımların fiziğini ve kapsamlı rolünü anlamaya çalışıyor. Kanal’da, suyun içinde suyu nasıl düğümlediklerini gösteren bir video gösteriliyor.

William Irvine, Dustin Kleckner ve Martin Scheeler’ın izinleriyle.


Biography

Vortex Loops, Knots and Links
2013–14
Black-and-white video, no sound
02:33 min. in loop

The physicist William Irvine, born in 1979 in L’Aquila, Italy, conducts experimental and theoretical research into ‘knotted fields’ at the University of Chicago. The possibility of localised knottiness in a space-filling field has fascinated physicists and mathematicians ever since William Thomson Baron Kelvin’s ‘vortex atom’ hypothesis, in which the atoms of the periodic table were hypothesised to correspond to knotted vortex loops in the ether –akin to smoke rings tied into knots. Knotted vortices, or tangles of magnetic field lines, have re-emerged in modern interpretations of plasma and both classical and superfluid complex flows. In his lab, Irvine seeks to understand the physics and broader role of these excitations through experiments on knotted and shaped vortices in water, as well as studies of the mathematical structure of knots in fields. Here in the Channel, a video shows how the lab knots water inside water.

Courtesy William Irvine, Dustin Kleckner and Martin Scheeler.