William Irvine (d. 1979, L’Aquila) Şikago Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent ve Sloan and Packard öğretim üyesi. Fizik doktorasını Oxford Üniversitesi (2004) ve Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara’dan (2006) aldı. Irvine’ın araştırmaları, özellikle de girdap düğümlerinin dinamikleri gibi zarif geometrik ve topolojik mekanizmalar içeren, akışkan mekaniği ile yumuşak yoğun madde alanlarında yoğunlaşıyor. "Creation and dynamics of vortex knots" [Girdap düğümlerinin oluşturulması ve dinamikleri] (Nature Physics, 2013), "Helicity conservation in reconnecting vortex knots" [Girdap düğümlerinin tekrar bağlanmasında sarmallığın korunumu] (PNAS, 2014), "Linked and knotted beams of light" [Birbirine bağlı ve düğümlenmiş ışık huzmeleri] (Nature Physics, 2008) ile "Topological mechanics of gyroscopic meta-materials" [Jiroskopik meta-maddelerin topolojik mekaniği] (Gözden geçiriliyor, 2015) dahil birçok yayının yazarlarındandır. William Irvine 14. İstanbul Bienali’nin işbirlikçileri arasında yer alıyor.


William Irvine (b. 1979, L’Aquila) is an associate professor of physics at the University of Chicago, Sloan and Packard fellow. Irvine earned his PhD in physics from the University of Oxford (2004) and the University of California, Santa Barbara (2006). William Irvine’s research interests are in the fields of fluid mechanics and soft condensed matter, with an emphasis on phenomena underpinned by elegant geometric and topological mechanisms, such as the dynamics of vortex knots. He is co-author of several publications, including ‘Creation and dynamics of vortex knots’ (Nature Physics, 2013), ‘Helicity conservation in reconnecting vortex knots’ (PNAS, 2014), ‘Linked and knotted beams of light’ (Nature Physics, 2008) and ‘Topological mechanics of gyroscopic meta-materials’ (In rev., 2015). William Irvine is among the alliances of the 14th Istanbul Biennial.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane