Biyografi

“Düğümler Üzerine”, Peter Guthrie Tait’in Bilimsel Makaleleri, 28. Cilt
1898
Kitap
Cambridge University Press tarafından Londra’da basılmıştır

İskoç fizikçi ve matematikçi Peter Tait (1831–1901), Edinburg Üniversitesi'nde, ana araştırma konusu enerji fiziği olan bir Doğa Felsefesi profesörüydü. 1876 dolaylarında, iki düğümün ne zaman “farklı” olduğunu anlayabilmek için, düğümleri kapsamlı olarak araştırmaya ve listelemeye başladı. “Farklı” ve “aynı”ya dair sezgisel kavrayışı, iki du¨ğu¨mu¨n, eğer biri diğerine benzer hale gelinceye kadar u¨ç boyutlu bir uzayda su¨rekli yönlendirilebilirse (kendiyle kesişmesine izin verilmeksizin), izotopik olduğunu söyler. Tait düğümler üzerine yaptığı araştırmalarını ilk olarak 1877'de yayımladı ve 1898 tarihli Bilimsel Makaleler'inden bazı sayfalar Kanal'da sergilenmektedir. Onun düğümlere olan ilgisi, doğadaki kuvvetleri matematiksel dalgalar olarak formüle eden James Clark Maxwell'e kadar geri gitmektedir. Maxwell elektrik ve manyetizmanın matematiksel tanımını birleştirerek ilk “birleşik alan teorisi”ni geliştirdi. Maxwell ve atomları “esir içindeki girdap”lar olarak tanımlamanın teorisine ilgi duyan William Thomson ile birlikte Tait, doğadaki temel parçacıkların “esir içindeki düğüm”ler olduklarını anlama isteğiyle düğüm teorisi üzerinde çalışmaya motive oldu. Deneyleri düğüm teorisi üzerindeki teorik çalışmalarıyla sonuçlandı ve onlarca yıl sonra, William Irvine'ın sıvılar içindeki düğümlü girdaplar ile yaptığı deneyler için bir motivasyon oluşturdu.

Northwestern Üniversitesi Kütüphanesi Koleksiyonu.


Biography

‘On Knots’, in Scientific Papers of Peter Guthrie Tait, vol. 28
1898
Book
Published by London: Cambridge University Press

A Scottish physicist and mathematician, Tait (1831–1901) was Professor of Natural Philosophy at the University of Edinburgh, where his main area of research was the physics of energy. Around 1876, he undertook an extensive study and tabulation of knots, in an attempt to understand when two knots were ‘different’. His intuitive grasp of ‘different' and ‘same’ led him to conclude that two knots are isotopic if one can be continuously manipulated in 3-D space (no self-intersections allowed) until it looks like the other. Tait first published his research on knots in 1877, and some of the plates included in his 1898 Scientific Papers are displayed in the Channel. His interest in knots goes back to his friendship with scientist and mathematician James Clark Maxwell, who formulated the forces of nature as mathematical waves. Maxwell unified the mathematical description of electricity and magnetism, thus developing the first ‘unified field theory’. Together with Maxwell and William Thomson, who was interested in theoretical attempts to describe the atom as a ‘vortex in the ether’, Tait was motivated to work on knot theory by his desire to understand the elementary particles of nature as ‘knots in ether’. His experiments led to his theoretical work on knot theory, and many decades later formed one motivation for William Irvine’s experiments with knotted vortices in fluids.

Collection Northwestern University Library.