Biyografi

1887–1922
7 vazo, 1 tabak; asitle kazınmış ve disk-bıçakla oyulmuş bej-kahverengi ve soluk yeşil cam, bronz kaide; yeşil fon üzerinde kaplanmış parlak gök mavisi cam, asitle aşındırılmış gece kelebeği desenleri; kaplı cam, asit ile oyulmuş dekoratif unsurlar, parlatılmış yüzey; sert çok renkli emayeden yapılmış peygamberdevesi, kınkanatlı böcek ve yaprak motifleriyle süslenmiş tabanı altın süsleme transparan cam; yanardöner, üzerine ekleme yapılmış ve asitle oyulmuş cam, ‘Galle’ imzalı; çiftsarmaşığı deseniyle sarı, kırmızı ve mavi renklerde kazınmış, kesilmiş ve cilalanmış cam; kaplı cam, opak yeşil fon üzerinde asitle aşındırılmış kahverengi vermikülaris deseni; ekleme ve asitle kazıma yöntemiyle işlenmiş cam

Fransa’nın Nancy şehrindeki bir fayans üreticisinin oğlu olan Gallé (1846–1904) Art Nouveau akımının önde gelen simalarından birisiydi. Donanımlı bir botanikçi ve tasarımcı olarak Société Centrale d’Horticulture de Nancy’nin (Nancy Bahçecilik Merkez Derneği) kuruluşuna katılarak suya benzer cam nesnelerin üretimi için bitki ve organizmaların dünyasına yönelik araştırmalarla cam üretim tekniklerini bir araya getirdi. Çalışmalarında, bilimsel bilgi bire bir uygulanmaz ancak biyolojik yaşamın çeşitliliğini ve canlılığını anlamaya ve bunları sanata çevirmeye yarayan bir araç vazifesi görür. Haksız yere vatana ihanetle suçlanan Yahudi Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un ilk destekçilerinden birisi olarak toplumsal ve politik özgürlük idealini (fanatizme karşı gerçeği ve hoşgörüyü savunarak) ürettiği nesnelerde de cisimleştirdi. Art Nouveau, mimari biçimin dikeyliğine karşı bir özgürleşme olarak asimetri ve hareketle beraber akıcı organik biçimleri geliştirdi; gündelik hayatımızdaki nesneleri ise bitki ve hayvanların doğal akışlarıyla büyümelerine yönelik bir ilgi ile şekillendirdi.

Arkas Sanat Merkezi Koleksiyonu.
Arkas Sanat Merkezi’nin desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

1887–1922
7 vases, 1 charger; acid-etched and wheel-engraved beige brown and pale green cameo glass, bronze base; sky-blue glass overlaid on a green background, acid-etched cameo decoration of moths; overlaid glass, acid-etched decoration with interspersed powder, polished surface; transparent glass, relief of praying mantis, beetle and foliage in polychromatic hard enamels, painted in gold under the base; opalescent, overlaid and acid-etched glass, cameo ‘Gallé’; etched, cut and polished honey yellow, pale red and blue glass; overlaid glass with acid-etched decoration of brown vermicularis on an opaque green background; overlaid and acid-etched glass

The son of a faience manufacturer in Nancy, France, Gallé (1846–1904) was a major figure of the Art Nouveau movement. A knowledgeable botanist and designer, he participated in the founding of the Société Centrale d’Horticulture de Nancy and combined research into the world of plants and organisms with glass-making techniques to create watery, sophisticated glass objects decorated with natural forms. In his works, scientific knowledge is not applied literally but constitutes a set of tools to understand and translate the variety and vitality of biological life into art. One of the first supporters of the Jewish Lieutenant Alfred Dreyfus, unjustly convicted for treason, he embodied his political and social ideal of freedom (calling for truth and tolerance against fanaticism) also in his objects. Art Nouveau developed asymmetry, movement and organic flowing forms as an anti-orthogonal liberation of architectural structure, and of the objects of our daily life, through an attention to the natural flows of growth in plants and animals.

Collection Arkas Art Center.
Presented with the support of Arkas Art Center.