Émile Gallé (d. 1846 – ö. 1904, Nancy) ünlü bir Fransız tasarımcı ve camda teknik yeniliklerin öncüsüdür. Art Nouveau tarzının ve Fransız cam sanatındaki modern Rönesans’ın önde gelen başlatıcılarındandı. Başarılı bir fayans ve mobilya imalatçısının oğlu olan Gallé felsefe, botanik ve çizim okudu, ardından da Meisenthal, Fransa’da camcılığı öğrendi. Fransız-Alman Savaşı’ndan (1870–71) sonra babasının Nancy’deki fabrikasında çalışmaya başladı. Önceleri hafifçe renklendirilip sır ve gravürle süslenmiş şeffaf camlar yapsa da, kısa sürede çoğunlukla değişik kalınlıkta tabakaları olan, bitki motifleri oluşturacak şekilde oyulmuş ya da kazınmış, derinlemesine renkli, neredeyse opak camı ağır kütleler halinde kullanabilir oldu. Camları 1878 ve 1889 Paris Evrensel Fuarlarında büyük beğeni topladı ve Art Nouveau’nun serbest, asimetrik natüralizmine ve sembolist tınılarına çokça katkıda bulundu.


Émile Gallé (b. 1846 – d. 1904, Nancy) was a celebrated French designer and pioneer in technical innovations in glass. The son of a successful faience and furniture producer, Gallé studied philosophy, botany, and drawing, later learning glassmaking at Meisenthal, France. After the Franco-German War (1870–71), he went to work in his father’s factory at Nancy. He first made clear glass, lightly tinted and decorated with enamel and engraving, but he soon developed the use of deeply coloured, almost opaque glasses in heavy masses, often layered in several thicknesses and carved or etched to form plant motifs. His glass was a great success at the Paris Expositions of 1878 and 1889, and contributed significantly to the free, asymmetric naturalism and symbolist overtones of Art Nouveau.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane