Biyografi

Uygulamalı Hidrodinamika
2015
Duvar üzerine Bernoulli denklemi

1964 Aylesbury, Birleşik Krallık doğumlu Gillick, dünyanın insanoğlu tarafından inşa edilmiş göstergebilimini, özellikle de soyutlama (evrensel dil) ile siyasi faillik ve çalışma şartları arasındaki ilişkiyi ele almakta. 14. İstanbul Bienali için, akan sıvılar içindeki enerji korunumuna ilişkin bir matematik formülüne dayalı yeni bir çalışma yarattı. Bernoulli denklemi İstanbul Modern’in Boğaz’a bakan cephesine resmedilmiştir. Adını Hydrodynamica’nın (1738) yazarından alan “Bernoulli İlkesi”, sürtünmesiz akan yalıtkan bir sıvının akış hızındaki artışın, aynı anda sıvının basıncında ya da potansiyel enerjisinde bir azalmaya yol açacağını söyler. Bu nedenle, türbülanssız akan bir sıvıda, kinetik enerji, potansiyel enerji, ve iç enerjiler toplamı –sıvı daraltılmış bir geçide girdiğinde bile– sabit kalır. Gillick’in göstergesi, yalnızca sudan (boğazdan) görünen, böylece müzeye ulaşmanın normal yolunu (karadan) tersine çevirerek, ayrıntılar tarafından parçalanmış bir zamanda, evrensel bir dil aracılığıyla, fiziksel bir olayı düşünebilme ve iletişim kurabilme ile ilgilidir.

Sanatçının ve Esther Shipper Gallery, Berlin’in izinleriyle.
İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin desteğiyle üretilmiştir.


Biography

Hydrodynamica Applied
2015       
Bernoulli equation painting on wall

Gillick, born in 1964 in Aylesbury, UK, addresses the semiotics of the world built by human beings, and in particular the relationship between abstraction (universal language) and political agency and labour conditions. For the 14th Istanbul Biennial, he has created a new work based on a mathematical equation concerning the conservation of energy in flowing fluids. The Bernoulli Equation is painted on the façade of the Istanbul Modern building that faces the Bosphorus. The ‘Bernoulli Principle’, named after the author of Hydrodynamica (1738), states that for an inviscid flow of a non-conducting fluid, an increase in the speed of the fluid occurs simultaneously with a decrease in pressure, or a decrease in the fluid’s potential energy. Thus, in a fluid flowing along a streamline, the sum of kinetic energy, potential energy and internal energy remains constant –even when entering a restricted passage. Visible only from water, and thus reversing the normal way of approaching the museum (from land), Gillick’s sign concerns the ability to think and communicate physical phenomena through a universal language, in a time shattered by particulars.

Courtesy the artist and Esther Shipper Gallery, Berlin.
Produced with the support of Istanbul Modern Art Museum.