Liam Gillick (d. 1964, Aylesbury) New York'ta yerleşik bir sanatçıdır. İşleri inşa edilmiş dünyanın semiyotiğine ve soyutlama ile siyasal eylemlilik arasındaki ilişkiye yönelir. Gillick’in işleri, aralarında dOCUMENTA ile Venedik ve Berlin Bienalleri'nin bulunduğu birçok önemli sergide yer aldı. Museum of Contemporary Art Chicago ve New York’taki MoMA’da kişisel sergileri oldu. Geçtiğimiz yirmi beş yıl boyunca Gillick, aynı zamanda üretken bir yazar ve güncel sanat eleştirmeni olarak bir dizi kitabın yazarlığını yaptı. Bu süre içerisinde Gillick pratiğini deneysel mekânları ve aralarında Philippe Parreno, Lawrence Weiner ve Louise Lawler’ın bulunduğu sanatçılarla ortak projeleri kapsayacak şekilde genişletti.


Liam Gillick (b. 1964, Aylesbury) is an artist based in New York. His work addresses the semiotics of the built world and the relationship between abstraction and political agency. Gillick’s work has been included in numerous important exhibitions including dOCUMENTA and the Venice and Berlin Biennials. Solo museum exhibitions have taken place at the Museum of Contemporary Art Chicago and MoMA in New York. Over the last twenty-five years Gillick has also been a prolific writer and critic of contemporary art and has authored a number of books. Throughout this time Gillick has extended his practice into experimental venues and collaborative projects with artists including Philippe Parreno, Lawrence Weiner and Louise Lawler.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane