Hera Büyüktaşçıyan

Biyografi

Önceki Günün Adasından
2015       
Defterler (668 parça)

Türkiyeli bir Rum Ermeni sanatçı olan Büyüktaşçıyan, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Büyüktaşçıyan, birkaç yıldır Galata Özel Rum İlköğretim Okulu'nda biçimler ve radikal karşı-eğitime dayalı bir okuma ve anımsama mekânı olarak “Açık Okul” projesini yürütüyor. Yine aynı okuldaki Önceki günün adasından başlıklı yerleştirmesi üst üste yığılmış, mavi paket kâğıdıyla kaplı not defterlerinden bir topografya yaratıyor. Not defterlerinden her birinin içinde okulda öğrenim görmüş Rum öğrencilerden birinin adı saklı; 1960’ların sonlarına doğru azınlıkları hedef alan ırkçı ve milliyetçi politikalar sebebiyle okul, öğrencilerini kaybetmeye başlamış, en sonunda hiç öğrencisi kalmadığı için de zorunlu bir mutlak sessizliğe gömülmüştü. Bu yeni proje, yaşayan bir organizma misali büyüyen mavimsi bir ada oluşturuyor ve hem artık orada mevcut olmayan öğrenciler, hem de kaybolup gitmiş tüm toplum için varoluşsal bir alan yaratıyor.

Sanatçının ve RAMPA İstanbul’un izinleriyle.
Dilijan Art Initiative & IDeA Vakfı’nın desteğiyle üretilmiştir.


Biography

From the Island of the Day Before
2015       
Notebooks (668 elements)

A Greek Armenian artist from Turkey, born in Istanbul in 1984, Büyüktaşçıyan has been organising ‘The Open School’ at the former Galata Greek School for some years, as a space for reading and remembering based on forms of radical counter-education. In the same school, her installation From the island of the day before creates a topography from piled up notebooks covered in blue parcel paper. Each notebook hides within the names of the Greek students who have studied at the school, which began to lose its students in the late 1960s due to racist and nationalistic policies towards minorities, until it was eventually forced into complete silence, with no students left. This new project forms a bluish island that grows like a living organism, creating an existential sphere for the absent students as well as for the whole missing community.

Courtesy the artist and RAMPA İstanbul.
Produced with the support of Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation.