Biyografi

Blues'un Üç veya Dört Tonu
2015
17. yüzyıl İznik tabağı, tekerlekler, kamalama masaları, kil, tek kanallı video, Atlantic Records plakları, pikap

1973 Şikago doğumlu Gates, mekânsal ve kentsel müdahaleler içeren enstalasyonlar ve performanslar üzerinde çalışır. 14. İstanbul Bienali TUZLU SU için Tophane’de sokağa açılan bir çömlekçi atölyesi formunda, sanat, gündelik yaşam ve ustalık gerektiren zanaatkârlığın önemi ve aktarımı üzerine yeni bir proje geliştirdi. Sergi boyunca her gün, Gates’in kendisi ve davet ettiği Japon seramikçi Koichi’nin de dâhil olacağı başkaları, birlikte çömlek yapıyor ve Atlantic Records albümleri çalıyor olacaklar. Dükkânda adeta bir ustalık hatırası gibi duran, nadide bir İznik kâsesi de bulunuyor. Dükkânın cam vitrini, yeni şehircilikler, yeni beden aktarımları, sanatı kavramanın yeni biçimlerine ilişkin olanaklar sunuyor. Ayrıca dükkânın üst katında bulunan bir projeksiyonda, Dorchester Projects arşivinden (2009’da Gates tarafından Şikago’da kurulan toplum merkezi) ödünç alınan cam fanus slaytlarından bir seçki gösteriliyor. Aslında bu slaytlar, Şikago Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü koleksiyonunun parçasıydı ve bir köşeye atılıp bırakılacakken Gates tarafından toplandı ve elden geçirildi. Arkeolojik el yapımı eşyaların ve tarihi çömleklerin resimlerini ve 1920’lerden İstanbul manzaraları içeren bu seçki, Gates’in zemin kattaki seramik çömlek projesi için bir esin kaynağı oluşturur. Gates’in cam vitrininde, çömlekte, alette, kültürel aktarımın bin yıllık bütün bir tarihi sürdürülmektedir ya da hepsinde, bu tarih yalnızca direnmektedir.

Sanatçının ve White Cube Gallery, Londra’nın izinleriyle.
Laura Rapp ve Jay Smith ile White Cube Gallery, Londra’nın desteğiyle üretilmiştir.


Biography

Three or Four Shades of Blues
2015
17th century Iznik plate, wheels, wedging tables, clay, 1-channel video, sound, Atlantic Records LPs, turntable

Born in Chicago in 1973, Gates creates installations and performances that involve spatial and urban interventions. For SALTWATER, he has developed a new project about art, daily life, and the importance of skilled artistic craft and its transmission, in the form of a pottery shop in this street-level store in Tophane. Every day during the exhibition, the artist and others invited by him, including the Japanese ceramicist Koichi, make pottery together while playing Atlantic Records albums. A rare Iznık dish is presenting the shop, a reminder of high craft. The glass storefront is a site for new urbanisms, new body transmissions, new ways of understanding art. Additionally, on the floor above the store, a projection shows a selection of glass lantern slides from the Dorchester Projects archive (the community centre founded by Gates in Chicago in 2009). Originally, these slides were part of the University of Chicago’s Art History Department collection and, having been discarded, they were collected and restored by the artist. The selection, which includes pictures of archaeological artefacts, historical pottery and views of Istanbul in the 1920s, constitutes Gates’ inspiration for his ceramic pottery project on the ground floor. From his storefront, a whole millennia of cultural transmission is maintained, or simply resists.

Courtesy the artist and White Cube Gallery, London.
Produced with the support of Laura Rapp and Jay Smith, and White Cube Gallery, London.