Biyografi | Video

Baştan Çıkarıcı Zahmet Verici Gerçekçilik
2015
Mimari boyutta bekleme müziği, bekleme odası ve 30 dakikalık bir karanlık oda program (Karanlık oda programı sadece deniz sakin olduğunda saat başı gerçekleşir.)

1982 Yugoslavya, Belgrad doğumlu sanatçı, referansları Balkan tarihinin ötesine giden çok-yüzeyli bir pratik geliştirir. Projelerinde rasyonellik ve duyusallık birlikte var olur ve sıklıkla gözlerimizi kör eden güçleri algılanabilir kılar. Haiduk’un, Baştan Çıkarıcı Zahmet Verici Gerçekçilik adlı yeni çalışması, 2000’de Sırp otokrat Slobodan Miloševic’in görevden alınmasına katkı yapan barışçıl öğrenci hareketi OTPOR!’un eski liderlerinden Srda Popovic’le yapılan bir görüşmeye dayanır. Bu başarıdan sonra Popovic, dünya çapında devrimcilere yönelik bir danışmanlık ajansı olan CANVAS’ı (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies [Uygulamalı Barışçıl Eylem ve Stratejiler Merkezi]) kurdu. Sanatçı, ses kaydederken seslerinin yerini değiştirmek üzere iki aktris tuttu. Bunlardan biri, Apple şirketinin SIRI yazılımının Asya'da kullanılan sesi olarak bilinir; diğeri ise 1980’lerin video oyunu Bıçak Sırtı’ndaki (Blade Runner) bir android idi. Göz gözü görmez karanlık bir odada, dijital dünyamızın iki gerçek sesini dinleriz – işitsel gerçekçiliği deneyimleriz. Bu sesler, devrimler planlama işini anlatır, amaçları ve stratejileri karşılaştırır. Ses bir vade, bir yarık açar ve uzlaşan devrimci, sanatçıya dönüşür. Aktivist sanat, rejim değişikliği için bir araç mıdır ve kimin için?

Sanatçının ve The Renaissance Society, Şikago’nun izinleriyle.
“Baştan Çıkarıcı Zahmet Verici Gerçekçilik” 14. İstanbul Bienali TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori ve The Renaissance Society, Şikago’nun teşvikleriyle gerçekleştirilmiştir.
Chauncey and Marion D. McCormick Family Foundation’ın destekleriyle üretilmiştir.


Biography | Video

Seductive Exacting Realism
2015
Architectural-scale waiting music, a waiting room and a 30-minute blind room program (The blind room program runs hourly only during calm seas.)

Haiduk, born in Belgrade, Yugoslavia, in 1982, has developed a multi-faceted practice that reaches beyond its references to Balkan history. In her projects, rationality and sensuality coexist, making perceivable those powers that often blind us. Her new work Seductive Exacting Realism is based on an interview with Srda Popovic, one of the former leaders of OTPOR!, a non-violent student movement that contributed to the deposition of Serbian autocrat Slobodan Miloševic in 2000. After this success, Popovic founded CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies), a consultancy agency for revolutionaries worldwide. The artist hired two actresses to replace the voices in the audio recording. One is the voice of Apple Inc. SIRI software in Asia; the other voiced the replicant in the 1980s videogame Blade Runner. In a dark room we listen, blindly, to these two real voices of our digital world – we experience audio realism. They tell of the business of planning revolutions, comparing objectives and strategies. The sound opens a fissure, and the compromised revolutionary becomes the artist. Is Activist art a tool for regime change, and if so, for whom?

Courtesy the artist and The Renaissance Society at the University of Chicago.
"Seductive Exacting Realism" was co-commissioned by the 14th Istanbul Biennial SALTWATER: A Theory of Thought Forms 2015 and The Renaissance Society, Chicago.
Produced with the support of Chauncey and Marion D. McCormick Family Foundation.