Biyografi

Masa Üzerinde Saç
2005
Saç ve ahşap

Thuan Chau Elbisesi
2007
İnce bir şekilde kesilmiş kumaş tozu, ahşap ve su

Muong Müzesi'nin Gölgeleri
2013
Duman barutu, tutkal ve sanatçı kitabı

Bir Gölgenin Dalgalanışı Üzerine Çalışma
2014
Toz, termit gövdesi, sanatçı kitabı

Gölet Serileri
2008–2015
İpek kâğıt üzerine suluboya (8 parça)

1982’de Vietnam, Hanoi’de doğan Nguyen Huy An, halen orada yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçı, 2008’de Hanoi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra, 2010’da performans sanatı kolektifi Phu Luc’u (Ek) kurdu ve ilkokul öğrencilerine sanat eğitimi vermeye başladı. Sakin, meditasyona dayalı ve küçük ölçekli çalışmaları, çizim, resim, enstalasyon ve performans sanatı dâhil bir dizi farklı teknikle yapılmıştır. Nguyen Huy An’ın çoğu çalışması, basit malzemelere ve savaş sonrası Vietnam’da sanatçının etrafındaki dünyaya gönderme yapan karanlık, siyahın hâkim olduğu şekillere odaklanır. Sanatçının doğumundan önce bitmiş olan savaşa doğrudan hiçbir gönderme olmamasına rağmen, onun gölgeler üzerine kapsamlı incelemeleri, bir elbiseyi ince toz haline gelene kadar kesmek gibi yıkıcılıkla ilişkili tekniklere yaklaşımı ve zamanla değişen formların ölçülmesini bir metodoloji olarak kullanması, bu tarihe ve travmatik geçmişimizle barışma ihtiyacımıza dolaylı bir gönderme yapar. Sanatçı burada, 2008’den beri guaş ve suluboya ile ipek ve kâğıt üzerine yaptığı Pond[Gölet] serisinden bir seçki sergiliyor. Bu seçki taşıyıcı, rahim benzeri ortamların formları olarak Vietnam’daki pek çok köydeki göletlere referans veriyor. Nguyen Huy An ayrıca Hair on Table [Masa Üzerinde Saç] (2015) adlı, ağaç ve insan saçından yapılmış bir heykel sergiliyor; bu heykel, tararken kadınların dökülen saçlarından yapılma simsiyah bir top yumağıyla devasa bir saç tokası gibi görünür. Bunun yanında, Gölet serisinin bulunduğu odada içi ince ince kesilmiş bir eteğin –adını çoğu kadının siyah etek giydiği bir köyden alan Thuan Chau Elbisesi’nin– parçalarıyla dolu ahşaptan küçük bir mürekkep hokkası da bulacaksınız. Sanatçı, bir eteği kese kese toz haline getirir, bu kaybolmuş bir bedene ve anı tozuna bir göndermedir. İkinci odada ise sizi Muong Müzesi’nin Gölgeleri (2013–2015), Muong Müzesi’nde sergilenen kutsal ve gündelik objelerin gölgelerinin bir koleksiyonu karşılayacak. Sözkonusu antik ev müzesi, sanatçı şeylerin gölgeleri üzerine bir proje için müzedeki bütün objelerin boyunu ölçtükten kısa bir süre sonra hükümet yetkilileri tarafından kazayla yakılmıştı. Elle tutulmaz bu objeler, kâğıt üzerine kömür tozundan yapılmış gölge şekilleri halinde şimdi sadece Nguyen’in enstalasyonunda varlığını sürdürmektedir.

Hanoi’de açık havadaki bir Lenin heykelinin bir gün boyunca, zamana ve güneşin konumuna göre değişiklik gösteren gölgelerinin incelenmesi, geçmişin ideolojileri ile bağlarımızın değişken doğasına işaret eden Bir Gölgenin Dalgalanışı Üzerine Çalışma (2014) adlı çalışmanın temelini oluşturur. Lenin’in mirası dış etkenler yüzünden değişir ve matematik formülü, değişiklik gösteren gölgenin bir fonksiyonunu hesaplar.

Sanatçının ve Gallery Quynh’ın izinleriyle.
Dr. Rafi Kot’un desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Hair on Table
2005
Hair and wood

Thuan Chau Dress
2007
Powder of finely cut fabric, wood and water

The Shadows of Muong Museum
2013
Smoke powder, glue and artist book

Study of the Fluctuation of a Shadow
2014
Dust, termite body, artist book

The Series of Pond
2008–2015
Watercolour on silk paper (8 elements)

Nguyen Huy An was born in 1982 in Hanoi, Vietnam, where he lives and works. After completing his studies at the Hanoi University of Fine Art in 2008, he founded the performance art collective, Phu Luc (Appendix), in 2010, and began to teach art to primary school children. His quiet, meditative and small-scale works are made with a variety of techniques, including drawing, painting, installation and performance art. Much of his work focuses on simple materials and dark, black essential shapes that refer to the world around him in a post-war Vietnam. Although there are no direct references to the war, which ended before he was born, his extensive studies of shadows, his approach towards techniques related to destruction, such as cutting up a cloth until it becomes a fine dust, and his usage of the measurement of forms changing through time as a methodology forms an oblique reference to that history and our need to negotiate a traumatic past. Here he exhibits a selection of his gouache and watercolour on silk and paper Pond series, made since 2008, which refer to the many village ponds throughout Vietnam as forms of holding, womb-like environments. He also exhibits a sculpture made of wood and human hair called Hair on Table (2015); it appears like a giant hair pin with a round ball of compact black hair, made out of women’s hair collected while brushing. Again, in the room with the gouache Pond series, you will find a small wooden ink box filled with water mixed with the dust of a finely cut skirt – Thuan Chau Dress, named after a village where most women wear black skirts. Here the artist cut up one skirt until it became dust, referring to a lost body, and the dust of memory. In the second room, you will find The Shadows of Muong Museum(2013–2015) – a collection of shadows of sacred and daily objects exhibited in Muong Museum – an antique house museum which was accidentally burnt down by government officials shortly after the artist measured the shadows of all the objects in the museum for a project about the shadows of things. The intangible objects now only exist in the form of these shadow shapes made of coal dust on paper in Nguyen’s installation.

The study of the changing shadows of a public sculpture of Lenin in Hanoi, over the course of one day, according to the time and position of the sun, forms the basis of the work Study of the Fluctuation of a Shadow (2014), which points to the variable nature of our associations with ideologies of the past. The legacy of Lenin changes, due to external factors, and the mathematical formula calculates a function of the changing shadow. Finally, an insect found in one of the 35 volumes of Lenin’s collected works, is placed on a pedestal. Ideology is far, and even the bugs have been eating at it.

Courtesy the artist and Gallery Quynh.
Presented with the support of Dr. Rafi Kot.