SÖZ EDİMLERİ VE SÖYLEM FORMLARI
SPEECH ACTS AND FORMS OF DISCOURSE
14 Ekim / 14 October
Galata Özel Rum / Galata Greek Pr
16.00 – 17.00
Açık Okul Adalar Konuşuyo...
Open School Islands Speak...
22 Ekim / 22 October
Galata Özel Rum / Galata Greek Pr
16.00 - 17.00
Açık Okul Adalar Konuşuyo...
Open School Islands Speak...