SÖZ EDİMLERİ VE SÖYLEM FORMLARI
SPEECH ACTS AND FORMS OF DISCOURSE
21 Ekim / 21 October
Galata Özel Rum / Galata Greek Pr
16.00 – 17.00
Açık Okul Adalar Konuşuyo...
Open School Islands Speak...