21 Ekim / 21 October
Galata Özel Rum İlköğretim Okulu / Galata Greek Primary School
16.00 – 17.00
Açık Okul Adalar Konuşuyor Okuma Programı (Hera Büyüktaşçıyan yönetiminde) / Open School Islands Speaking Reading Programme initiated by Hera Büyüktaşçıyan

Galata Rum Okulu'nun Açık Okul Projesi kapsamında gerçekleşen ''Adalar Konuşuyor'' okuma serilerinde 21 Ekim Çarşamba günü okumalar Aslı Seven yönetiminde gerçekleşiyor.

Aslı Seven ile Rene Daumal'in Mount Analogue (Analog Dağ) kitabıyla yola çıkarak, ruhsal bir yükselişe götüren fiziksel keşif ve tırmanış ile gözle görülmeyen bu sembolik dağı arayacağız.

Okumalar İngilizce gerçekleşecektir.

Açık Okul Projesi, 2013 sonbaharından bu yana sürdürülen ve Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nun arşivi ile beraber en aktif kullanılan kütüphane odasını yeniden işlevlendirmeyi amaçlayan bir çalışmadır. İstanbul’un en eski semtlerinden Galata’da yer alan okul, demografik sorunlar nedeniyle 1988 yılında eğitim faaliyetlerine ara vermiştir. Arşiv tarama ve araştırmalarının yanı sıra kütüphane mekânında her seferinde farklı bir katılımcıyla gerçekleştirilen kolektif okuma seansları, okulun kaybettiği sesini geri getirmeye yöneliktir.

Açık Okul Projesi, Hollanda Başkonsolosluğu'nun MATRA İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenmektedir.


The “Islands Speaking” reading sessions, realised within the scope of Galata Greek School’s “Open School Project”, will be conducted by Aslı Seven on the 21st of October, Wednesday, between 16.00-17.00.

Together with Aslı Seven, we will embark on an expedition with Rene Daumal's Mount Analogue in search of a symbolic mountain that takes the form of an island invisible to the eye; a physical discovery and climbing, which leads to spiritual ascension.

Readings will be in English.

The Open School Project, initiated in fall 2013, is an ongoing effort to re-utilise the Galata Greek Primary School’s archive and its most actively used library room. Situated in one of Istanbul’s oldest districts, Galata, the school suspended its educational activity in 1988 due to demographical issues. Archive scans, research, and collective readings held with a different participant each time in the library space are aimed at bringing back the voice of the school.

The Open School is supported by the MATRA Human Rights Fund initiated by the Consulate General of the Netherlands in Istanbul.


Katılımcılar / Participants : Aslı Seven,